آسیت و تاثیر ویتامین‌های A، C و E موجود در جیره جوجه های گوشتی بر روی آن

آسیت و تاثیر ویتامین‌های A، C و E موجود در جیره

آسیت و تاثیر ویتامین‌های A، C و E موجود در جیره جوجه های گوشتی بر روی آن

آسیت و تاثیر ویتامین‌های A، C و E

آسیت و ویتامین های موثر بر آن:
تلفات در جوجه‌های گوشتی مرتبط با جمع شدن مایع در حفره‌ی شکمی، نتیجه‌ی نهایی ناشی از فشار خون بالا در شش‌ها است که (pulmonary hypertension syndrome(PHS نامیده می‌شود. نشانه‌ها شامل ادم کلی، آسیت، هایپرتروپی، انبساط قلبی و به‌صورت خاص هایپرتروپی بطن راست است.

آسیت یک ناهنجاری متابولیکی است که محدود به ارتفاعات نیست. این بیماری به‌واسطه‌ی عدم تعادل بین ذخیره‌ی اکسیژن و نیاز به آن برای حفظ رشد سریع و بازدهی خوراک بالا، است. آسیت علت‌های زیادی دارد که شامل چندین فاکتور تغذیه‌ای از قبیل ساختار خوراک و ترکیب جیره  می‌باشد که نشان داده شده نقش عمده‌ای در بروز آن دارد. پتانسیل رادیکال‌های آزاد و مکانیسم‌های آنتی‌اکسیدانی در بیماری‌زایی در بیماری PHS توسط بوتجه و وایتمن فرض شده بود.

تحقیقات

محققان دریافتند که سطوح پایین‌تر آلفا‌توکوفرول کبدی و ششی و سطوح گلوتاتیون در جوجه‌های گوشتی که PHS را نشان دادند و این بیماری به‌صورت تجربی در اثر تهویه‌ی کم القاء شده بود، نشان‌دهنده‌ی وضعیت آنتی‌اکسیدانی این پرنده‌ها بود.

تحقیقات نشان داد که تلفات ناشی از PHS که در اثر شرایط تهویه‌ای کم القاء شده بود، با جایگزینی قرص ویتامین E در جیره که ۱۵ میلی‌گرم آلفا‌توکوفرول را از روز‌های ۰ تا ۲۱ روزگی آزاد می‌کرد، کاهش یافت. در مقابل، در مطالعه‌ی دیگری مشخص شد که مکمل‌سازی جیره با آلفا‌توکوفرول استات تا سطح ۸۷ میلی‌گرم/کیلوگرم در کاهش تلفات ناشی از PHS که در اثر دمای سرد و همراه با تهویه‌ی کم القاء شده بود، بی‌اثر بود.

تحقیقات بیشتر نشان دادند که افزایش سطح ویتامین E جیره تا ۲۵۰ میلی‌گرم همراه با یک منبع سلنیوم آلی، منجر به کاهش معنی‌دار در تلفات ناشی از PHS در جوجه‌هایی که تحت استرس ناشی از دمای سرد و تهویه‌ی کم قرار گرفته بودند، شد که این امر پیشنهاد می‌کند که سطح ویتامین E بالاتر از ۸۷ میلی‌گرم در کیلوگرم ممکن است برای کاهش وقوع PHS ضروری باشد. نشان داده شده است که مکمل ویتامین C در سطوح ppm 450 -150 وقوع آسیت در آن دسته از طیور گوشتی که به‌واسطه‌ی تغذیه‌ با جیره‌ی حاوی سطوح زیاد نمک رخ داده بود، را کاهش داد.

در مطالعات دیگر، ویتامین C تا سطوح ppm500 تلفات ناشی از PHS را که در اثر دمای سرد محیطی و تغذیه با هورمون تیرویید ایجاد شده بود، کاهش داد.

نتایج

شواهد زیادی وجود دارند که نشان می‌دهد سطوح بالای ویتامین C و ویتامین E جیره سبب کاهش در تلفات ناشی از آسیت در جوجه‌های گوشتی می‌شود. البته با توجه به علت‌های چندگانه‌ای که برای این ناهنجاری بیان شده است، نیاز به مطالعات بیش‌تری است تا از این اثرات مفید در شرایط عملی مطمئن شویم.

انتشار

error: محتوا حفاظت شده است