آلوئه‌ورا و فواید استفاده از آن در تغذیه جوجه های گوشتی

آلوئه‌ورا و فواید استفاده از آن در تغذیه جوجه های گوشتی

آلوئه‌ورا

وقتی صحبت از آلوئه‌ورا می کنیم منظور برگ این گیاه است که از دو بخش تشکیل شده: لاتکس و ژل. ژل گیاه آلوئه‌ورا ۹۸/۵ تا ۹۹/۵ درصد آب دارد. در ماده خشک این گیاه (نیم تا یک و نیم درصد) ۷۵ نوع ماده بیولوژیکی فعال وجود دارد، که هر کدام موارد مصرف مختلفی دارند.

مهمترین ترکیبات آلوئه‌ورا عبارتند از:

 • آنتراکوئینوم
 • ساکاریدها
 • ویتامین ها
 • آنزیم ها
 • ترکیبات شیمیایی با وزن مولکولی پایین

تمام این ترکیبات خواص زیر را به آلوئه‌ورا می دهند:

 • ضد التهاب
 • تنظیم سیستم ایمنی
 • بهبود زخم
 • ضد ویروسی
 • ضد قارچی
 • ضد تومور
 • ضد دیابت
 • آنتی اکسیدان

شصت درصد ماده خشک ژل آلوئه‌ورا از پلی ساکاریدها تشکیل شده به همین دلیل تحقیقات زیادی نشان داده که عمده خواص آن مربوط به همین پلی ساکاریدهاست.

مهمترین پلی ساکارید موجود در ژل این گیاه پلی ساکاریدی است به نام آسمانان که خواص زیر مربوط به این پلی ساکارید است.

 • تنظیم سیستم ایمنی
 • خاصیت ضد میکروبی
 • خاصیت ضد توموری

تأثیر مثبت آلوئه‌ورا بر میکروفلورای روده (جمعیت میکروبی روده) موجب تعادل در جمعیت میکروبی روده های جوجه های گوشتی شده و نقش مهمی در بهبود رشد و پاسخ به سیستم ایمنی ایفا می کند.

ترکیباتی که دارای خاصیت ضد باکتریایی هستند مانند (برخی گیاهان) نقش بسزایی در تعادل جمعیت میکروبی روده مرغ گوشتی دارند.

تحقیقات نشان داده که افزودن ژل آلوئه‌ورا در خوراک جوجه های گوشتی منجر به افزایش تعداد لاکتوباسیل ها و کاهش تعداد ایکولای در روده می گردد.

پاسخ سیستم ایمنی

آسمانان موجود در ژل آلوئه‌ورا در حقیقت B(1-4) Acetylated mannan  است که شامل مانوز می باشد.

مانوز می تواند با اتصال به گیرنده های مربوطه در ماکروفاژها آنها را در راستای تقویت سیستم ایمنی تحریک کند. از طرف دیگر آسمانان موجب تولید سیتوکین ها که دارای خاصیت ضد توموری می باشند می گردد.   

تحقیقات زیادی نیز توسط محققان متعدد در خصوص افزایش تیتر آنتی بادی بر علیه ویروس بیماری نیوکاسل در جوجه های گوشتی گزارش شده است.

برخی از این محققین عبارتند از:

(Darabighane et al.(2012

(Valle-Paraso et al.(2005

(Alemi et al.(2012

(Jiang et al.(2005

با مصرف ژل آلوئه‌ورا به همراه آب آشامیدنی مشاهده گردید که تعداد گلوبول های سفید و لمفوسیت خون جوجه های گوشتی افزایش یافته است. (Darabighane et al.(2011

در تحقیقی نشان داده شده که آلوئه‌ورا همانند برخی آنتی بیوتیک های محرک رشد (ویرجینیامایسین) موجب بهبود ضریب تبدیل می گردد. تحقیقات دیگر نشان داده است، این گیاه در کنترل و مدیریت کوکسیدیوز در گله نیز تأثیر مثبت دارد.

https://t.me/zarin_javdaneh

انتشار

error: محتوا حفاظت شده است