آیا می دانید سالینومایسین برای بوقلمون ایجاد مسمومیت می کند؟

آیا می دانید سالینومایسین برای بوقلمون ایجاد مسمومیت می کند؟

آیا می دانید سالینومایسین برای بوقلمون ایجاد مسمومیت می کند؟

کوکسیدیوز یک بیماری عفونی در طیور است که توسط تک یاخته های جنس ایمریا ایجاد شده و تقریبا در تمام دنیا مشاهده می شود.

سالینومایسین جزء ضدکوکسیدیوزهای یونوفره می باشد و مصرف آن در جیره گله های بوقلمون منجر به تلفات بالایی می گردد.

ضد کوکسیدیوز سالینومایسین به قدری برای بوقلمون مسمومیت زاست که حتی اگر گَرد آن در دستگاه پلت زن کارخانه خوراک باشد،

منجر به تلفات شدید و حتی معدومی گله در ساعات اولیه مصرف این خوراک می گردد.

https://t.me/zarin_javdaneh

انتشار

error: محتوا حفاظت شده است