ارزیابی دقیق خاصیت و کیفیت سازنده های غذا و مکمل دام و طیور

ارزیابی دقیق خاصیت و کیفیت سازنده های غذا و مکمل دام و طیور

سازنده های غذا و مکمل به روش ارزیابی دقیق خاصیت و کیفیت تولیدات ویتامین ها نیاز دارند به دو دلیل :
اول : خاصیت بیولوژیکی ( زیست شناختی ) این تولیدات در مکمل و غذا یک فاکتور شناخته شده است.
دوم : کارایی تکنولوژیکی فاکتوری جهت بالا بردن سودمندی و قابلیت تولید مکمل می باشد.
 تغذیه حیوانات ، شرکت  Rhone-Poulence روش های علمی و ابتکاری را برای ارزیابی کیفیت ویتامین های غذا تو سعه داده است.
از موارد دیگر این روش بر اساس ۳ معیار از کارایی تکنولوژیکی قرار داده شده است:
۱- آسانی استفاده ۲- قابلیت مخلوط شدن  ۳- پایداری

 
 اولین ویرایش راهنمای مورد استفاده برای میکرویتامین، تعریف ها و معنی های راهنما اندازه گیری می دهد.
راهنما به ۳ قسمت تقسیم شده است:
۱- اطلاعات کلی در مورد ویتامین ها،شامل مولکول ها،محصولات،فرایند های تولید و فرمولاسیون
۲- روشهای اندازه گیری و تفسیر پارامتر ها برای ارزیابی کیفیت محصول ویتامین
۳- توصیه هایی برای استفاده از محصول در مکمل و گیاهان غذایی

 

از مولکول تا محصول ، از ترکیب تا فرمولاسیون

ویتامین های خالص معمولا برای استفاده مستقیم در غذای حیوان مناسب نیستند از این رو باید از قبل به وسیله فرایند های پیشرفته مخصوص در فرم های قابل حمل به منظور قابل استفاده ساختن آنها به آسانی در مکمل یا گیاهان غذایی تنظیم شوند .
مراحل فرمولاسیون شامل :
۱- پراکنده گی

۲- خشک کردن به روش پاشیدن

۳- جذب سطحی

۴- پوشش دار کردن

– فرم ناکافی ویتامین های مصنوعی تشکیل شده از روغن و کریستال های بزرگ می باشد. محتویات آن در واحد زمان ناپایدار بوده و بصورت زیاد غلیظ شده می باشد.

ویتامین ها

 

ابزار ارزیابی اثر ویتامین ها

ارزیابی اثر تکنولوژیکی  ویتامین های غذای حیوانات بر اثر ۳ عامل متغیی گذاشته شده است :
۱-ثبات محصول در حالت طبیعی و ثبات در مکمل ها و غذا ها
۲-آسانی استفاده

۳- قابلیت مخلوط شدن

ثبات محصول در حالت طبیعی اش ، مکمل ها و غذا ها :
ثبات محصول ویتامین ظرفیت حفظ کردن حالت فیزیکو شیمیایی اصلی آن ویتامین در مدت زمان طولانی می باشد . ویتامین ها مولکول های آلی پیچیدهای هستند . تغییرات ساختاری منجر به کاهش قابل توجهی در فعالیت هایشان می شود .
واکنش های پراکسیدی از عوامل اصلی تنزل ویتامین ها در غذای حیوان هستند . این واکنش ها ممکن است در مکمل ها و غذاها به وسیله وجود همزمان آب آزاد از مواد خام ومواد پراکسیدی ایجاد شود .
( ارکانیک اسید ها ، قندهای احیا کننده ، ریز مغذی ها ، چربی های ترکیب شده با اکسیژن )
این واکنش ها در طی ساختن مکمل ها و غذا ها به وسیله افزایش سیستم و حرارت و عملکردهای مکانیکی بدتر شده است.

 

انتشار

error: محتوا حفاظت شده است