برای اطمینان از مصرف انرژی چربی جیره طیور چه باید کرد؟

برای اطمینان از مصرف انرژی چربی جیره طیور چه باید کرد؟

سوال شما:

در جیره مرغ گوشتی برای اطمینان از آزاد شدن و مصرف تمام انرژی چربی چه کار می شود کرد؟

آیا آنزیم همی سل شرکت الانکو کمکی می کند یا باید چیز دیگری مصرف کرد؟

پاسخ ما:

به منظور دستیابی به حداکثر انرژی منبع چربی جیره، حتما باید به نوع منبع چربی و نیز الگوی اسیدهای چرب آن توجه داشت چرا که هضم و جذب چربی‌ها بشدت به پروفایل آن بستگی دارد در این خصوص، مصرف امولسیفایرها بسیار سودمند خواهد بود. امولسیفایرها موجب شکسته شدن چربی ها و تبدیل آنها به ذرات کوچکتر می شوند در نتیجه راندمان هضم چربی افزایش پیدا می کند.
خیر آنزیم همی‌سل تاثیر مستقیمی در هضم و جذب چربی‌ها ندارد و فقط می تواند اثر غیرمستقیم و آن هم خیلی ضعیف داشته باشد.

https://t.me/zarin_javdaneh
#مدیریت_تغذیه #مدیریت_بهداشت_و_بیماریها #مدیریت_پرورش
#خوراک_دام #خوراک_طیور #خوراک_دام_و_طیور #مکمل_دام #مکمل_طیور #مکمل_دام_و_طیور
@zarin_javdaneh
@zarinjavdanehadmin

انتشار

error: محتوا حفاظت شده است