آیا می دانید بلدرچین کرچ می شود یا نمی شود؟

آیا می دانید بلدرچین کرچ می شود یا نمی شود؟

آیا می دانید

بلدرچین کرچ می شود یا نه؟

بلدرچین ژاپنی با توجه به خصلتی که دارد اصولا بر روی تخم های خود کرچ نمی شود.

به همین دلیل برخی از پرورش دهندگان بلدرچین برای جوجه کشی از این پرنده، تخم ها را داخل دستگاه جوجه کشی یا زیر مرغ یا پرنده دیگر قرار می دهند.

به همین دلیل است که نژاد ژاپنی بلدرچین در طبیعت کمتر دیده می شود.

سایر نژاد بلدرچین ها مانند بلدرچین معمولی، بلدرچین کالیفرنیایی، بلدرچین هندی، بلدرچین امریکایی و افریقایی بر روی تخم های خود کرچ می شوند.https://t.me/zarin_javdanehر

انتشار

error: محتوا حفاظت شده است