بیوتین و نقش آن در کبد و کلیه‌ی چرب طیور گوشتی

بیوتین و نقش آن در کبد و کلیه‌ی چرب

بیوتین و نقش آن در کبد و کلیه‌ی چرب طیور گوشتی

بیوتین و FLKS

تاریخچه‌ی بیماری کبد و کلیه‌ی چرب مثال خوبی از مکمل‌سازی ویتامین‌ها در سطح مطلوب برای جیره‌های طیور (خوراک، مکمل، کنسانتره) است.

در حدود ۴۰ سال قبل بیماری کبد و کلیه‌ی چرب در جوجه‌های جوان در کشور‌های دانمارک، بریتانیا، استرالیا و کانادا شناسایی و با علایمی مانند کم‌رنگ شدن کبد، کبد بزرگ شده‌ و با ذخایر چربی با یا بدون خونریزی، هیدروپریکاردیوم، کلیه‌های کم‌رنگ و متورم تشخیص داده شد.

با توجه به تجربیات عملی، به‌نظر می‌رسید که این بیماری در کشور‌هایی که گندم به‌عنوان منبع کربوهیدراتی غالب در جیره‌ی طیور (خوراک، مکمل، کنسانتره) تجاری هستند، رخ می‌داد.

شیوع کبد و کلیه‌ی چرب با افزایش تلفات در گله‌های طیور تجاری به میزان ۱۰ تا ۲۰% گزارش شد.

نقش بیوتین

تحقیق‌های بیش‌تری نشان دادند که کبد و کلیه‌ی چرب یک ناهنجاری متابولیکی معمول در جوجه‌های جوان تغذیه‌شده با جیره‌های (خوراک، مکمل، کنسانتره) حاوی کمبود بیوتین است که به‌طور عمده با کاهش قابلیت دسترسی به این ویتامین در گندم مرتبط است.

این سندرم با تجمع چربی‌ها در کبد و کلیه و دیگر اندام‌ها تشخیص داده می‌شود و با هیپوگلایسمی شدید که به‌نظر می‌رسد علت  مرگ در این بیماری باشد، همراه است.

دلیل اصلی هیپوگلایسمی، نقص در گلوکونئوژنز کبدی است که به‌واسطه‌ی فعالیت بسیار جزیی پیرووات‌کربوکسیلاز که یک آنزیم وابسته به بیوتین است، رخ می‌دهد.

نشان داده شده است که وقوع آن با افزایش سطح چربی یا پروتئین جیره کاهش می‌یابد و یا اینکه با مکمل‌سازی جیره (خوراک، مکمل، کنسانتره) با بیوتین بیماری حذف می‌شود.

تحقیقات نشان داده است که حداقل سطوح بیوتین جیره‌ای، برای جلوگیری از تلفات بیش‌تر بین ۱۵۰-۵۰ میکروگرم به ازای هر کیلوگرم جیره متغیر است که این امر به نوع جیره بستگی دارد.

هم‌چنین، بیان شده که سطوح بیوتین جیره‌ای در مادر‌ها، ممکن است بر وقوع کبد و کلیه‌ی چرب در نتاج اثر بگذارد.

محققان تأیید کردند که مکمل‌سازی بیوتین در جیره‌ی (خوراک، مکمل، کنسانتره) مادر‌ها، تلفات ناشی از کبد و کلیه‌ی چرب را در نتاج در یک ماه پس از بیرون آمدن از تخم و نه در دیگر مراحل کاهش داد.

نتیجه 

می‌توان نتیجه گرفت که کبد و کلیه‌ی چرب یک ناهنجاری متابولیکی تغذیه‌ای است که به‌طور عمده به دلیل کمبود بیوتین حاصل می‌شود.

به‌واسطه‌ی مکمل‌سازی مرتب جیره‌های طیور (خوراک، مکمل، کنسانتره) تجاری با این ویتامین، این ناهنجاری تحت شرایط تولید تجاری معمول نخواهد بود.

http://zarinjavdaneh.ir/آسیت-و-تاثیر-ویتامین‌های-a،-c-و-e/

https://t.me/zarin_javdaneh

 

انتشار

error: محتوا حفاظت شده است