تغذیه و خوراک و مواد مغذی ضروری و غیر ضروری در پرورش پرندگان

تغذیه و خوراک طیور

تغذیه و خوراک و مواد مغذی ضروری و غیر ضروری در پرورش پرندگان

تغذیه و خوراک و مواد مغذی ضروری و غیر ضروری در پرورش پرندگان

تامین یک جیره برای جمعیتی از حیوانات، به گونه ای که امکان فعالیت موثر مسیرهای متابولیک مورد نیاز آنها برای نگهداری، رشد، کار و فعالیت، ایمنی و تولید مثل را فراهم کند. تغذیه شامل خوردن، هضم و جذب عناصر شیمیایی است که عنوان خوراک مصرف می شوند. به علاوه، این فرآیند مستلزم انتقال این عناصر به اندام های مختلف بدن در شکل های فیزیکی و شیمیایی است که مناسب ترین شکل برای جذب و استفاده توسط سلول ها باشند.

مهم ترین نگرانی هر متخصص تغذیه اطمینان از این است که جیره های ارائه شده به حیوان حاوی مقادیر کافی از همه مواد مغذی برای عملکرد، تولید و تولید مثل طبیعی باشند.

تغذیه دانشی کمی است که نه تنها نیازمند شرح دقیق جزئیات مولکولی هضم، متابولیسم و دفع، بلکه نیازمند برآورد دقیق نرخ این فرآیندها است. مهم تر از این، تغذیه یک دانش اقتصادی است که در آن هر چه از نظر تغذیه ای انجام می شود ممکن است اثری مستقیم بر سود و زیان حاصله در مجموعه پرورش طیور داشته باشد.

سیستم گوارشی حیوان تک معده ای که شامل معده و روده کوچک حیوان است، به خوبی برای استفاده از لیپیدها، قندها، نشاسته و پروتئین سازگار شده است. پرنده می تواند به راحتی ارزش تغذیه ای دامنه گسترده ای از مواد خوراکی متفاوت را تشخیص بدهد. این قابلیت، حیوان را قادر به تغذیه انتخابی و ایجاد تعادل خودکار در جیره روزانه اش می سازد.

فرهنگ آکسفورد ماده مغذی را به صورت “هر ماده ای که بتواند رشد و سلامتی پرنده را تامین کند یا بتواند در رشد و سلامتی پرنده مشارکت نماید” تعریف می کند. این ترکیبات عمدتا ماهیت آلی دارند ( گیاهان و جانوران)، اما ممکن است به شکل مواد معدنی نیز باشند.

ساخت مواد مغذی (ویتامین ها و اسیدهای آمینه) با استفاده از فرآیندهای شیمیایی رو به افزایش است و این مواد مغذی مصنوعی (سنتتیک) به طور روز افزون نقش مهم تری را در تغذیه ایفا می کنند. مواد مغذی اجزائی از جیره هستند که نقشی مشخص در بدن دارند و در نگهداری، رشد و سلامتی حیوان مشارکت می کنند.

 

مواد مغذی ضروری

مواد مغذی ضروری اجزایی هستند که حیوان به آنها نیاز دارد، اما مقادیر کافی از آنها (در بدن) برای تامین نیاز حیوان ساخته نمی شود؛ بنابراین ضرورت دارد که از طریق جیره تامین شوند. از سوی دیگر، مواد غیر ضروری به مقدار کافی در بدن ساخته می شوند. علاوه بر انرژی، همه حیوانات به ۶ دسته از مواد مغذی شامل آب، کربوهیدارت، چربی (لیپید)، پروتئین، ویتامین و مواد معدنی نیاز دارند.

تغذیه، در معنای عام خود، تحت قوانین فیزیک قرار دارد. مهم ترین آنها قانون اول ترمودینامیک است که می گوید ماده و انرژی همیشه ثابت هستند. آنها نه به وجود می آیند و نه از بین می روند. به عبارت دیگر، هر چیزی که حیوان می خورد یا هضم نمی شود و از طریق مدفوع از بدن دفع می گردد و یا جذب و توسط بدن استفاده می شود و محصولات زائد حاصل از متابولیسم آن از راه ادراد، مدفوع و تنفس دفع می گردند و یا به صورت گرما از دست می روند.

آنچه تا به امروز می دانیم این است که بخش اعظم DNA  اکثر جانداران یکسان است و مهم تر اینکه مسیرهای شیمیایی پیچیده سازنده متابولیسم آنها بسیار شبیه یکدیگر هستند. بعید است که انتخاب ژنتیکی موجب تغییر اینها بشود؛ بنابراین، احتمالا قادر نخواهیم بود که مسیر استفاده از مواد مغذی و انرژی توسط جوجه ها را در سطح سلول تغییر بدهیم. 

میشل پلان (۲۰۰۸) اعتقاد دارد که ما وارد دوره تغذیه گرایی شده ایم. او این اصطلاح را به این شکل تعریف می کند: تغذیه گرایی با تغذیه یکسان نیست. همان گونه که پسوند “گرایی” اشاره دارد، این مساله نه یک موضوع علمی، بلکه یک ایدئولوژی است.

یک ایدئولوژی پر طرفدار تا حدودی مانند آب و هوا است- همه تحت تاثیر آن قرار می گیرند و امکان فرار از آن وجود ندارد.

تغذیه پیچیده نیست. در ساده ترین شکل آن خوراکی که ما در اختیار پرنده ها می گذاریم حاوی عناصر محدودی است که عبارتند از:

عناصر تغذیه و خوراک 

  • آب
  • انرژی برای تامین سوخت فرآیندهای حیاتی.
  • مواد مغذی (پروتنئین، چربی، ویتامین ها و مواد معدنی) که واحدهای سازنده همه بافت ها هستند.
  • افزودنی های غیر مغذی (داروها، آنزیم ها و مواد نگه دارنده).

به طور مشابه، نیاز پرنده ها نیز ساده است. آنها خوراک خود را برای تامین موارد زیر می خورند:

  • نگهداری – زنده ماندن – که تا حد زیادی توسط اندازه بدن آنها تعیین می شود.
  • رشد که شامل اسکلت، بافت های لخم، بافت های چربی و پرها ست.
  • تولید مثل که شامل تخم گذاری و خوابیدن روی تخم ها است.
  • فعالیت
  • ایمنی

کار متخصص تغذیه این است که جیره ای متعادل و متناسب با نیاز پرنده ها برای آنها فراهم کند.

http://zarinjavdaneh.ir/خوراک-خوردن-در-مرغ-ها-و-اهمیت-آن-در-تامی/

https://www.linkedin.com/company/53390288/admin/

 

انتشار

error: محتوا حفاظت شده است