جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله آفتابگردان از نظر ارزش غذایی

جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله آفتابگردان از نظر ارزش غذایی

جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله آفتابگردان از نظر ارزش غذایی

در سال ­های اخیر، قیمت مواد خوراکی جیره طیور نیز بالا رفته است. در این راستا تأمین منابع پروتئینی با محدودیت بیشتری مواجه بوده و معمولا گران­تر از منابع انرژی زا هستند. بنابراین استفاده از جایگزین های مناسب جهت کاهش هزینه های جیره مورد توجه پرورش دهندگان قرار گرفته است. لذا استفاده از جایگزین هایی نظیر کنجاله کلزا، کنجاله آفتابگردان و غیره رواج یافته است.  

کنجاله سویا

 • منبع پروتئین (۴۴ تا ۴۸ درصد)
 • دارای توازن اسید آمینه مناسب
 • بالا بودن سطح لیزین (۲/۵۷ درصد)
 • ترئونین مناسب (۳/۹۴ درصد)
 • پایین بودن سطح متیونین ( ۰/۷ درصد)
 • دارای عامل ضد تغذیه ای
 • پلی ساکارید محلول (۲/۷ درصد) و نامحلول (۱۶/۵ درصد)
 • گران، وارداتی، متغیر بودن قیمت و کشت آبی

 

کنجاله آفتابگردان

 • پروتئین مناسب (۲۹ تا ۴۵ درصد)
 • پلی ساکارید محلول (۴/۵ درصد) و نامحلول (۲۳/۱ درصد)
 • بالا بودن سطح متیونین (۱/۱ درصد)
 • دارای الیاف خام بالایی (۱۴ تا ۳۲ درصد)
 • پایین بودن سطح لیزین (۱/۰۶ درصد)
 • ترئونین پایین (۳/۵۱ درصد)

تأثیر آنزیم پروتئاز بر جیره طیور

کنجاله آفتابگردان دارای الیاف خام بالایی است و قابلیت هضم برخی اسید­های آمینه و پروتئین آن نسبت به کنجاله سویا پایین ­تر است. بنابراین می­توان از آنزیم پروتئاز جهت افزایش قابلیت هضم پروتئین، افزایش انرژی قابل سوخت و ساز و بدنبال آن افزایش عملکرد در جیره ­های با سطح پروتئین پایین در جیره طیور استفاده کرد.

بنابراین ممکن است مکمل نمودن جیره با آنزیم پروتئاز، بتواند موجب افزایش قابلیت هضم پروتئین، بهبود مورفولوژی روده و به دنبال آن بهبود عملکرد تولیدی مرغ­ های تخم­گذار گردد. زیرا آنزیم­ های با منشأ خارجی، قابلیت هضم مواد مغذی از جمله پروتئین­ ها و مینرال ­ها را افزایش می دهند و موجب کاهش اثرات مواد ضد تغذیه ­ای باند شده با اسید­های آمینه و فسفر می ­شوند. جنبه مهم دیگر استفاده از آنزیم­ های سنتتیک، افزایش استفاده از مواد خوراکی جایگزین و یا محصولات جانبی فرآوری شده جهت حفظ عملکرد تولیدی پرنده است.

 

انتشار

error: محتوا حفاظت شده است