حشرات: غذایی خوب برای مرغان گوشتی و تخمگذار

حشرات: غذایی خوب برای مرغان گوشتی و تخمگذار

حشرات: غذایی خوب برای مرغان گوشتی و تخمگذار

لارو مگس سرباز سیاه (BSFL)

در صنعت تولید خوراک دام و طیور به طور فزاینده ای تلاش می شود تا از منابع جایگزین پروتئین استفاده گردد. در خوراک طیور، استفاده از حشرات برای جایگزینی (بخشی از) سویا در رژیم غذایی امیدوار کننده است. حشرات، به ویژه لاروهای مگس سرباز سیاه (BSFL)، به دلیل ارزش غذایی بالا و کم بودن فضای مورد نیاز برای پرورش، می توانند جایگزین ایده آلی برای سویا باشند. لارو مگس سرباز سیاه یک منبع عالی انرژی و پروتئین (۳۷٪ تا ۶۵٪ پروتئین) می باشد و گفته شده که پروفایل اسیدهای آمینه آن برای پرورش طیور در مقایسه با سایر حشرات مناسب تر است. با این حال، BSFL حاوی کیتین است که می تواند تاثیر منفی بر هضم پروتئین و در نتیجه بر عملکرد پرورشی پرنده داشته باشد. تاکنون مطالعات متعددی انجام شده تا مشخص شود که آیا BSFL به عنوان ماده خوراکی می تواند به عنوان جایگزین سویا در تغذیه طیور مورد استفاده قرار گیرد؟ در همین راستا Dabbou و همکارانش (۲۰۱۸) در تحقیقی تاثیر BSFL بر عملکرد پرورشی جوجه گوشتی، پارامترهای خونی و مورفولوژی روده جوجه ها مورد ارزیابی قراردادند. در این مطالعه، ۲۵۶ جوجه خروس گوشتی از روز اول تا روز ۳۵ دوره پرورش طی چهارنوع جیره مختلف با BSFL تغذیه شدند.

  1. جیره غذایی حاوی ۰٪ BSFL،
  2. جیره غذایی حاوی با ۵٪ BSFL
  3. جیره غذایی با ۱۰٪BSFL،
  4. و سرانجام جیره غذایی با ۱۵٪ BSFL به عنوان جایگزین سویا (و گلوتن ذرت).

 اگر چه نتایج تا حدی متناقض است، اما می توان گفت جایگزینی ۱۰ تا ۱۶ درصد از سویا با BSFL چربی زدایی شده تاثیر منفی بر وزن و مقدار خوراک مصرفی روزانه جوجه های گوشتی نر، حداقل در طول دوره آغازین پرورش، ندارد. در دوره های رشد و پایانی، سطوح پایین تر مصرف توصیه شده است. در مرغان تخم گذار نیز، جایگزینی  ۷٫۵٪ از سویا با BSFL چربی زدایی شده، ین سویا، منطقی بنظر می رسد. این امر منجر به تولید تخم مرغ های یکنواخت تر با زرده های پر رنگ تر می شود. این تخم مرغ ها مقاومت بیشتری داشته و در طول زنجیره تولید و زنجیره تامین می توانند باعث کاهش خسارت شوند.

https://t.me/zarin_javdaneh

 

انتشار

error: محتوا حفاظت شده است