خوراک دام

استاتر گوساله ، جیره های بسیار کامل و متوازن برای تغذیه گوساله های شیر خوار بوده که حاوی ترکیبات محرک رشد و همچنین افزودنی های تقویت کننده رشد و تکامل سلول های پوششی جدار شکمبه- نگاری و روده میباشد . تغذیه این نوع جیره غذایی ، امکان از شیرگیری زود هنگام گوساله را برای پرورش دهنده فراهم نموده و در عین حال رشد بعدی گوساله را نیز تسریع مینماید .

error: محتوا حفاظت شده است