خونریزی کبد در مرغ های تخم گذار علائم و درمان و پیشگیری 

خونریزی کبد در مرغ های تخمگذار

خونریزی کبد در مرغ های تخم گذار علائم و درمان و پیشگیری 

خونریزی کبد در مرغ های تخم گذار علائم و درمان و پیشگیری 

وقوع و علائم کلی

خونریزی کبدی در مرغ های تخم گذار تغذیه شده با کنجاله کلزا (منداب) حاوی سطوح بالای گلوکوزینولات اتفاق می افتد. به نظر می رسد این عارضه وابسته به سویه باشد؛ زیرا در بعضی از گله ها تلفات به ۵۰ درصد هم می رسد؛ در حالی که در گونه های دیگر تلفات ۵ تا ۱۰ درصد می باشد. پرندگان مبتلا دارای ظاهری طبیعی هستند و قبل از مرگ به جز کم خونی (در بعضی موارد هیچ علامت ظاهری دیگری از خود نشان نمی دهند

تفاوت نژادی مشخصی در وقوع خونریزی کبد در لگهورن های سفید مشاهده کرد. تغدیه حدود ۱۰ درصد کنجاله کلزا (منداب) حاوی گلوکوزینولات بالا منجر به ۴۸ درصد تلفات در یک سویه گردید در صورتی که در سوی دیگر هیچ تلفاتی رخ نداد و به طور متوسط تلفات در حدود ۵ درصد بود.

– آسیب شناسی و تغییرات متابولیک

پرندگان در وضعیتی خوب اغلب با یک تخم در اویدکت و تخمدانی فعال تلف می شدند. در بعضی موارد، پرندگان کم خون بوده و تاج آنها کم رنگ بود. در معاینات بعد از مرگ خونریزی های زیادی در کبد مشاهده شد و کبد زرد کمرنگ و ترد بود

جکسون (۱۹۹۹) مشاهده کرد یک سویه از پرندگان تغذیه شده با جیرۀ حاوی ۲۰ درصد کنجاله کلزا (منداب) بیش از ۵۰ درصد تلفات داشتند و همه پرندگان مبتلا خونریزی وسیعی بر روی کبد داشتند. علاوه بر این خونریزی وسیع که احتمالا علت مرگ بود، غالبا خونریزی های کوچکتری نیز مشاهده شد که در بعضی از موارد بافت نکروزه در حاشیه آن وجود داشت. یاماشیرو و همکاران (۱۹۷۵) دژنره شدن ملایم تا شدید چربی، نکروزه شدن کانونی و خونریزی ملایم تا شدید در مرغ های تخم گذاری را که با ۱۰ تا ۲۰ درصد کنجاله منداب یا ۲۰ درصد روغن منداب تغذیه شده بودند مشاهده کردند.

تغییرات بافتی

در تمام کبدهای معاینه شده، نقصی در ریتیکولن کبد وجود داشت که به نظر می رسید به علت وجود مقداری سم باشد

 (هال (۱۹۷۶) نتیجه گرفت اگر کپسول کبدی سالم باقی بماند، پرنده احتمالا زنده می ماند ولی اگر کپسول کبدی پاره شود خونریزی باعث مرگ می شود. این محقق مجدد نشان داد عامل مستعد کننده این بیماری ناشی از فشار خون مرتبط با تخم گذاری می باشد.

جکسون (۱۹۹۹) افزایش زیادی در اندازه تیروئید پرندگان مبتلا را مشاهده نمود. با این حال، این افزایش اندازه تیروئید ممکن است برای تشخیص بیماری مفید نباشد زیرا اغلب پرندگان تغذیه شده . کنجاله کلزا (منداب) و حتی کنجاله کانولای دارای مقدار کم گلوکوزینولات اندکی هیپروتروفی تیروئید خواهند داد. جکسون (۱۹۹۹) نشان داد که افزایش اندازه تیروئید در تمام برندگان مبتلا دیده می شود – این اثر در سویه های دارای بالاترین شیوع خونریزی کید بیشتر است.

ترکیب خون

گزارشی مبنی بر تغییرات معنی دار در ترکیب خونی برندگان مبتلا به خونریزی کبد وجود ندارد  امر به تنهایی سبب تمایز این بیماری از خونریزی کبد چرب می باشد؛ زیرا در عارضه چرب تغییرات عمده در ترکیبات خون دیده می شود

– عوامل مرتبط با گونه پرنده

واضح است است که استعداد ژنتیکی در ایجاد این عارضه دخالت دارد و در یک گونه لگهورن سفید تجاری به طور مکرر نشان داده شده که بسیار مستعد این عارضه می باشد. جکسون (۱۹۹۹) پیشنهاد کرد که سویه های مستعد به طور طبیعی ممکن است سطح بالایی از آنزیم میروزیناز در دستگاه گوارش داشته باشند. آنزیم میروزیناز که همچنین در پوسته دانه منداب یافت می شود، کاتالیزور مورد نیاز در تبدیل گلوکوزینولاتها به ترکیبات سمی سیانیدی است.

 کنجاله کلزا (منداب)

این عارضه مختص مرغ های تخم گذار تغذیه شده با کنجاله کلزا (منداب) حاوی سطوح بالای گلوکوزینولات است. اگر چه در پرندگان نابالغ، کاهش سرعت رشد با کاهش عمل تیروئید مرتبط است با این وجود، خونریزی کبدی به ندرت دیده می شود. به این دلیل متابولیسم فعال لیپید توسط کبد ممکن است یک فاکتور مستعد کننده باشد. با وجود این دوباره می بایست تاکید شود این عارضه متفاوت از عارضه خونریزی کبد چرب می باشد؛ زیرا نفوذ چربی در پرندگان تلف شده به دلیل سمیت کنجاله منداب حداقل است. هنگامی که متابولیسم تیروئید کاهش می یابد، به طور جالبی عارضه خونریزی کید چرب شیوع بیشتری دارد. چنین حالتی در زمان مصرف گلوکوزینولات دیده می شود؛ اگر چه پرندگان مبتلا به عارضه خونریزی کبد چرب دارای تیروئید بزرگی نیستند.

قابلیت درمان و پیشگیری

در ارتباط با شرایطی که در اثر کنجاله کلزا (منداب) حاوی سطوح بالای گلوکوزینولات اتفاق می افتد، درمان به حذف این ماده از جیره بستگی دارد. کنجاله کلزا (منداب) نباید در جیره مرغ های تخم گذار استفاده شود و اگر زمانی با توجه به شرایط محلی خاص مجبور به استفاده از آن باشیم نبایستی بیش از ۵ درصد جیره استفاده شود. کنجاله های کانولا که دارای مقدار پایینی از گلوکوزینولات هستند باعث خونریزی کبد نمی شوند و می توان سطوح بالاتری از آنها در جیره استفاده نمود.

انتشار

error: محتوا حفاظت شده است