صفحه اصلی

به وبسایت گروه زرین جاودانه خوش آمدید

درباره زرین جاودانه

گروه تولیدی حاج علی در سال ۱۳۵۴ فعالیت خود را در عرصه صنعت طیور و با احداث یک واحد ۲۰ هزار قطعه ای مرغ گوشتی در شرهستان خوانسار آغاز نمود و دیری نگذشت که مجموعه مرغداری های زیر نظر این گروه به ۲۰۰ هزار قطعه افزایش یافت . در طی همین بازه زمانی ، گروه تولیدی حاج علی با عرضه کلیه …

[us_btn text=”اطلاعات بیشتر” link=”url:http%3A%2F%2Fzarinjavdaneh.ir%2Fpages%2Fabout%2F|||” icon=”fa-star-o” external=”” hover=”secondary” corners=”2″ hide_icon=”yes”]
[us_single_image image=”6247″ size=”full” align=”center” img_size=”medium” img_link_new_tab=””]

محصولات

[us_separator type=”invisible”]
[us_single_image image=”6226″ size=”full” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fzoopina.com%2Fhajali%2F%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25a7%25da%25a9-%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2585-2%2F||target:%20_blank|” animate=”fade” animate_delay=”0.2″]
[us_single_image image=”6227″ size=”full” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fzoopina.com%2Fhajali%2F%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25a7%25da%25a9-%25d8%25a2%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2587-%25d8%25b7%25db%258c%25d9%2588%25d8%25b1-%25da%25af%25d9%2588%25d8%25b4%25d8%25aa%25db%258c%2F||target:%20_blank|” animate=”fade” animate_delay=”0.4″]
[us_single_image image=”6228″ size=”full” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fzoopina.com%2Fhajali%2F%25da%25a9%25d9%2586%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2587-%25d9%2588-%25d9%2585%25da%25a9%25d9%2585%25d9%2584-%25d9%2588%25db%258c%25da%2598%25d9%2587-%25d8%25b7%25db%258c%25d9%2588%25d8%25b1%2F||target:%20_blank|” animate=”fade” animate_delay=”0.6″]
[us_single_image image=”6224″ size=”full” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fzoopina.com%2Fhajali%2F%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a2%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2587-%25d9%2588-%25da%25a9%25d9%2586%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25a8%25d9%2588%25d9%2582%25d9%2584%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2586%2F||target:%20_blank|” animate=”fade” animate_delay=”0.8″]
[us_counter target=”40″ suffix=”+” color=”custom” custom_color=”#eeee22″ title=”گونه محصول متفاوت”]
[us_counter target=”25″ color=”custom” custom_color=”#eeee22″ title=”نمایندگی فروش”]
[us_counter target=”50″ color=”custom” custom_color=”#eeee22″ title=”سال سابقه درخشان”]
[us_counter target=”15″ suffix=”+” color=”custom” custom_color=”#eeee22″ title=”تن صادرات محصولات”]
[us_separator type=”invisible” size=”large”]
error: محتوا حفاظت شده است