دستگاه گوارش طیور و عوامل تاثیرگذار بر سلامت آن

دستگاه گوارش طیور و عوامل تاثیرگذار بر سلامت آن

 

دستگاه گوارش طیور و عوامل تاثیرگذار بر سلامت آن

در این فایل صوتی در مورد سلامت دستگاه گوارش طیور و عوامل تاثیرگذار بر آن صحبت می کنیم.

طیور به طور کلی جزو حیواناتی محسوب می شوند که طول دستگاه گوارش آنها در مقایسه با طول بدن بسیار کوتاه است. و سرعت عبور و جریان مواد غذایی در سیستم گوارش و روده های طیور خیلی سریع است. بنابراین دستگاه گوارش طیور بایستی خیلی کارآمد باشد تا بتواند در این طول کوتاه و فرصت کمی که وجود دارد از  خوراک گران قیمتی که در اختیار دارد نهایت استفاده را ببرد. 

برای اینکه بتوانیم سیستم گوارش پر بازده ای داشته باشیم، باید به کلیه عوامل موثر بر سلامت دستگاه گوارش و روده های طیور واقف باشیم و فاکتورهایی که می توانند به سلامت هرچه بیشتر روده ها کمک کنند را بشناسیم.

یکی از مهم ترین  مواردی که بر سلامت دستگاه گوارش طیور تأثیرگذار است، بحث جمعیت های میکروبی روده است. در برخی از شرایط به ویژه متعاقب بعضی از عفونت های ویروسی دستگاه گوارش دچار به هم ریختگی می شود. این عدم تعادل باکتریایی و تغییر به سمت جمعیت های پاتوژن می تواند ساختار روده را دچار مشکل بکند.

عوامل تأثیر گذار

عفونت های باکتریایی مشخصا مورفولوژی روده را دستخوش تغییر قرار می دهند و می توانند جراحات عمده ای را در بافت پوششی و حتی لایه های عضلانی روده به وجود بیاورند.

توکسین های میکروبی و متابولیت های سمی که از باکتری های پاتوژن به وجود می آیند علاوه بر اینکه به بافت روده آسیب می زنند می توانند از سطح اپیتلیوم روده هم جذب شوند و مشکلات سیستمیکی را نیز به وجود بیاورند.

سموم قارچی یا مایکوتوکسین ها هم از دیگر عوامل مهمی هستند که  می توانند مشکلات زیادی را هم در سطح دستگاه گوارش هم در سطح متابولیک به وجود آورند. برای مواجهه با مشکلات مذکور نیاز است با راه کارهای مدیریتی جلوی بروز و اشعاعه عفونت های میکروبی گرفته شود.

در برخی از شرایط این مشکلات اجتناب ناپذیر است لذا سد دفاعی روده باید تقویت گردد که برای این منظور استفاده از برخی افزودنی ها (در آب آشامیدنی و یا در خوراک) قابل توصیه هستند.

افزودنی های مفید

یکی از مهم ترین افزودنی های مفید و موثر اسیدی فایرها هستند.  اسیدهای عالی اساسا این توانایی را دارند که با اسیدی کردن محیط روده شرایط را برای رشد جمعیت های میکروبی پاتوژن سخت کنند. باکتری های پاتوژن مثل سالمونلاها، ای کولای و نظایر آن ها اساسا pH خنثی و  تا حدودی قلیایی را برای حیاتشان نیاز دارند.

برخی از اسیدهای عالی تأتیر بلقوه ای در تکامل و تحریک رشد پرزهای روده دارند و می توانند به تقویت سطح جذب روده کمک کنند و این امکان را به پرنده می دهند تا در این طول کوتاه از مواد غذایی نهایت استفاده را ببرند.

پروبیوتیک ها از جمله افزودنی های غذایی هستند که با جایگزین کردن جمعیت های باکتریایی روده و تعادل بخشی  به اکوسیستم میکروبی روده می توانند سلامت روده را تظمین کنند. پربیوتیک ها به عنوان  اولیگوساکاریدهای کم محلول یا نا محلول دسته بندی می شوند. بعضی از دایمرهای قندی مثل لاکتوز هم می توانند در این خانواده جای بگیرند. این ترکیبات با تخمیر شدن می توانند تولیداتی نظیر اسیدهای عالی را ایجاد کنند که با مکانیزمی مشابه اسیدهای عالی می تواند به سلامت دستگاه گوارش و روده ها کمک کند.

مشخص شده است که پروبیوتیک ها به عنوان سوبستراهای غذایی باکتری های مفید می توانند به رشد بیشتر جمعیت های پروبیوتیکی و بهبود تعادل میکروبی روده کمک کنند.

این افزودنی ها و نظایر آنها می توانند به عنوان راهکارهای غذایی موثری برای برقراری و حفظ سلامت دستگاه گوارش طیور مورد استفاده قرار بگیرند.

دکتر جهانیان 
مدیر بخش تغذیه شرکت زرین جاودانه

انتشار

error: محتوا حفاظت شده است