فیبرهای محلول و اثرات منفی آنها در تغذیه و پرورش طیور

فیبرهای محلول و اثرات منفی آنها در تغذیه و پرورش طیور

فیبرهای محلول و اثرات منفی آنها در طیور

در اینجا در مورد فیبرهای محلول و اثرات منفی آنها در طیور صحبت خواهیم کرد.

یکی از ارکان مهم پرورش، مدیریت تغذیه و جیره های غذایی است. که حدود ۷۰ درصد هزینه های یک واحد پرورشی را به خود اختصاص می دهد.

امروزه با توجه به بهای بالایی که اقلام خوراکی پیدا کرده اند. تغذیه، بار مالی زیادی را به یک پرورش دهنده وارد می کند.

بنابراین ضرورت دارد با استفاده از ابزارها و تمهیدات خاصی جیره های غذایی را به هر شکلی که امکان دارد اقتصادی تر کنیم. یا اینکه بهره وری از جیره های غذایی را افزایش دهیم.

جیره های غذایی که ما در واحدهای پرورشی مورد استفاده قرار می دهیم پایه گیاهی دارند. یکی از اجزای معمول این جیره ها، بخش فیبری آنها است. مقدار این جزء فیبری بستگی به اقلام غذایی دارد. یعنی با توجه به نوع مواد خوراکی که مورد استفاده قرار می دهیم می توانیم مقادیر بسیار متنوعی از فیبر را در جیره ها شاهد باشیم.

فیبری که در جیره های غذایی وجود دارد در دو بخش فیبر محلول و فیبر نامحلول قابل طبقه بندی و قابل بحث است. هر دو بخش اگر در سطوح بالا در جیره حضور داشته باشند می توانند مشکل ساز باشند.

در جیره های بر پایه گندم و جو، فیبر محلول به مقدار بالایی وجود دارد. فیبر محلول می تواند مشکلات زیادی را برای طیورایجاد کرده و در نتیجه اقتصاد یک واحد پرورشی به همراه داشته باشد.

اثرات منفی

فیبر محلول می تواند با مولکول های آب وارد واکنش شود. و ژل های ویسکوز و چسبنده ای در دستگاه گوارش تولید کند. این ژل های چسبنده نه تنها مانع فعالیت بهینه آنزیم های گوارشی و اختلال در فرایندهای هضم و جذب مواد غذایی می شوند. بلکه می توانند باعث تشدید تکثیر میکروبی خصوصا در نواحی انتهای دستگاه گوارش شوند.

میکروب های پاتوژنی که رشد و توسعه پیدا می کنند می توانند آسیب های جدی به دیواره روده وارد بکنند و حتی باعث خونریزی هایی در این ناحیه شوند.

میکروب های پاتوژنی که به این واسطه کلونی هایشان بیشتر شده و تعدادشان افزایش پیدا کرده می توانند به عنوان رقیب غذایی برای میزبان محسوب شوند.

جمعیت های میکروبی می توانند بر سازوکار و فیزیولوژی دستگاه گوارش تأثیر گذار باشند. و روی مورفولوژی روده تاثیرات منفی را به دنبال داشته باشند. 

سطح جذب را در دستگاه گوارش کاهش دهند. ساختار اسیدهای صفراوی را مورد تغییر قرار دهند. که این اتفاق باعث هضم و جذب چربی ها و هرآنچه که محلول در چربی است به شکل گسترده ای با اختلال مواجه خواهد شد.

دستگاه گوارش طیور به علت فقدان آنزیم های گوارشی مربوطه از هضم این اجزای فیبری ناتوان است.  با توجه به اثرات منفی که اجزای فیبری به خصوص انواع محلول می توانند به دنبال داشته باشند. ما باید به دنبال راهکارهایی بگردیم  تا بتوانیم این اثرات را تا حد زیادی کم کنیم.

یکی از مهمترین راهکارها و به عبارتی عملیاتی ترین راه حل برای مواجه با مشکل فیبرهای محلول و نا محلول استفاده از آنزیم های غذایی است. که می تواند مشکلات ناشی از فیبرهای محلول را تا حد زیادی برطرف کند. و این آنزیم ها با تأثیری که بر پیوندهای گلوکزیدی بین زیر واحدهای اجزای فیبری محلول و نا محلول می گذارند می توانند باعث هیدرولیز ساختارهای فیبری و در نتیجه برطرف شدن یا کاهش اثرات منفی این بخش از اجزای خوراک شوند.

http://zarinjavdaneh.ir/نقش-و-اهمیت-پلی-ساکاریدهای-غیر-نشاسته-ا/

 
تهیه و تنظیم: واحد علمی شرکت زرین جاودانه
 

انتشار

error: محتوا حفاظت شده است