مرغ مادر

مرغ مادر

یکی از صنایع بسیار مهم در زمینه پرورش ماکیان، صنعت پرورش مرغ‌های مادر گوشتی و تخمگذار می‌باشد که صنایع فرودستی و حتی بالادستی را بشدت متاثر می‌نماید. صنایع پرورش مرغ مادر گوشتی و تخمگذار با تأمین تعداد مورد نیاز جوجه یک‌روزه گوشتی و تخمگذار، سهم بسزایی در تأمین پروتئین مورد نیاز جوامع انسانی دارند؛ حال آنکه این منابع پروتئینی بسیار با کیفیت و ارزشمند با قیمتی بسیار ناچیز در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد. از آنجا که راندمان تولیدمثل در این صنعت بسیار حائز اهمیت می‌باشد، هر عاملی که باعث کاهش درصد تخمگذاری، کاهش میزان باروری گله و یا کاهش درصد جوجه‌درآوری شود، بشدت می‌تواند بر تولید جوجه یک‌روزه و لذا قیمت جوجه تأثیرگذار باشد که پیامد نهایی آن افزایش قیمت محصول نهایی (یعنی گوشت مرغ و تخم‌مرغ) خواهد بود.

در این راستا، تغذیه و بویژه مکمل‌های غذایی نقش بسیار مهمی در راندمان تولیدی و تولیدمثلی یک گله مادر بر عهده دارند. عدم ارائه یک جیره غذایی مناسب و همه‌جانبه می‌تواند بر راندمان تولید جوجه و یا کیفیت جوجه یک‌روزه از یک گله مادر تأثیر داشته باشد. با توجه به بازار رقابتی که در صنعت تولید جوجه یک‌روزه وجود دارد، هرگونه قصور در تولید جوجه یک‌روزه با کیفیت، می‌تواند یک گله مادر را بشدت با زوال روبرو نماید. بنابراین ضرورت دارد تا دست‌اندرکاران این صنعت، نگاهی ویژه به مباحث پرورشی و بویژه تغذیه‌ای داشته باشند تا بتوانند ضمن تولید حداکثری جوجه یک‌روزه با کیفیت، ثبات تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ و هزینه محصول نهایی را تضمین نمایند.

شرکت زرین جاودانه به عنوان یکی از معدود شرکت‌هایی که مستقیماً در تولید جوجه یک‌روزه گوشتی نقش دارد، از حساسیت‌های مباحث تغذیه‌ای در صنعت مرغ مادر بخوبی آگاه بوده و با شناخت این حساسیت‌ها و بکارگیری دانش روز دنیا در زمینه فرمولاسیون کنسانتره‌ها و مکمل‌های غذایی ویژه، توانسته است که راندمان تولیدی و تولیدمثلی مزارع مرغ مادر تحت پوشش خود را به شکل چشمگیری بهبود بخشد.

error: محتوا حفاظت شده است