مرغ گوشتی و تخمگذار و اثرات انواع لامپ های رنگی بر آنها:

مرغ گوشتی و تخمگذار و اثرات انواع لامپ های رنگی بر آنها:

مرغ گوشتی و تخمگذار و اثرات انواع لامپ های رنگی بر آنها:

رنگ سبز و آبی:  افزایش روند رشد مرغ گوشتی و تخمگذار – افزایش باروری خروس ها – کاهش سن بلوغ جنسی مرغ های گوشتی و تخمگذار 

رنگ قرمز و آبی: کاهش کانی بالیسم در مرغ های تخمگذار و گوشتی

رنگ زرد و سبز: کاهش راندمان غذایی

رنگ زرد و قرمز: افزایش سن بلوغ مرغ های گوشتی و تخمگذار

رنگ قرمز: کاهش عصبانیت در گله – افزایش تولید تخم مرغ در مرغ های تخمگذار

رنگ زرد: افزایش اندازه تخم مرغ در مرغ های تخمگذار

 

انتشار

error: محتوا حفاظت شده است