میکسر و نقش آن در تولید مکمل و یکنواختی محصول نهایی

میکسر

میکسر و نقش آن در تولید مکمل و یکنواختی محصول نهایی

میکسر :

کارایی میکسر ، توانایی میکسر در پراکنده کردن یکسان محصول ویتامین در غذا و یا مکمل را توصیف می کند.
دسترسی کلی :
به منظور فراهم کردن یک مخلوط خوب از محصول ویتامین در مکمل دنبال کردن ۳ معیار زیر ضروری است:
توانایی مخلوط شدن تئوریکی  . سازگاری حامل    . کارایی میکسر
– تولید کننده ویتامین خود به تنهایی می تواند تونایی مخلوط شدن در مکمل تئوریکی محصول را کنترل کند، اگر چه در طی توسعه تولیداتشان، تولید کننده ویتامین بایستی شرایط استاندارد مورد استفاده در مکمل یا گیاهان غذایی را مد نظر قرار دهد.
– تحت شرایط خاص سازنده مکمل احتیاج به انتخاب مناسبترین حاملها و یا بهبود پارامترهای مخلوط کردن دارد.

نکته:‌

توانایی حل شدن و توانایی پراکندگی آب در محصول ویتامین . پس برنامه های  تولیدی مشخص حیوان نیاز به توزیع ویتامینها در آب نوشیدنی دارد . در این مورد استفاده از محصولات ویتامینها حتی در شکل قابل حل یا پودرهای قابل توزیع در آب یا شکل ویتامین ضروری می باشد. ( هیدورسل )

قابلیت حل طبیعی ویتامینهای Bقابل حل در آب بر طبق فرم شیمیاییشان تغییر یافته است.
– ویتامینهای قابل حل در چربی ( ویتامینهای A,D3.E) در آب قابل حل نیستند.
فرمولاسیون مناسب اجازه می دهد سوسپانسیون های مناسی درست شوند و حتی که محصولات درآب مخلوط می شوند.

ترکیبات مکمل :

ساختن یک مکمل نیاز به انتخاب دقیق مواد تشکیل دهنده دارد: ویتامین ها، ریز مغذی ها، مینرال ها و حامل ها
انتخاب مینرال ها و ریز مغزی ها :
– انتخاب ریز مغذی ها و مینرال ها از سازش بین حالت تهاجمی فیزیکو شیمی شان نسبت به دیگر ترکیبات و قابیت دسترسی خوبشان برای حیوانات نتیجه می شود.
– به این دلیل مینرال ها و ریز مغذی ها اغلب مسئول واکنش های پراکسید هستند که ممکن است به ویتامین ها زیان وارد کنند.
– مهاجم ترین تولیدات اغلب سولفات های جاذب الرطوبه هستند که هم آب و هم یون فعال تولید می کنند، در مقایسه اکسیدها . کربنات ها ممکن است کاملاً این واکنش های شیمیایی را محدود می کند. 

استثناء: اکسیدهای مشخص ممکن است بسیار واکنش پذیر باشند ( اکسید منیزیم )
وقتی که مخلوط ها برای مدت زمان طولانی ذخیره می شوند توصیه می شود هر زمان که ممکن است مکملهای جداگانه از ویتامین ها و ریزمغذی ها تهیه کنیم.
نکته:
تولید کلراید بسیار جاذب الرطوبه است ، یون های کلرید بسیار مهاجمی آزاد می کند از این رو توصیه می شود هر زمان که ممکن است آنرا مستقیماً در داخل غذا و نه در داخل مکمل مخلوط کنیم.

انتخاب حامل:‌

انتخاب حامل یک فاکتور مهم برای کیفیت مکمل می باشد.
معیارهای انتخاب حامل :‌برای عمل آوری مکمل:
– خنثی کردن الکتریسیته ساکن که در مینرال های فعال مشخص شده است.
– جلوگیری از عدم اختلاط بین ترکیبات فعال مکمل ( به موجب آن نیاز دارد که چگالی و اندازه ذره حامل با سایر ترکیبات سازگار باشند )
اتصال بین اجزای کوچک . این حامل های مختلف از رقیق کننده ها که در خاصیت آن دخالت ندارند.
حامل ها عموماً از منابع گیاهی هستند ( سبوس گندم ، چوب ذرت ، پوسته برنج ) 

در حالی که رقیق کننده ها از مابع غیر آلی هستند ( کربنات کلسیم )

برای ذخیره سازی مکمل :

کاهش فعالیت آب در مکمل ( یک مکمل خوب بایستی در جدا کردن آب آزاد از مکمل توانا باشد )
حامل های گیاهی عموماً این تونایی را دارند.
برای استفاده مکمل :
بهبود دادن قدرت جریان مکمل – کاهش چگالی مکمل به طوری که به آسانی بتواند در گیاهان غذایی جا به جا شود و کارایی را غذا افزایش دهد.

کاربرد عملی:

در عمل استفاده از حامل تک همیشه انجام این ۶ معیار را به طور همزمان ممکن نمی سازد ، از این رو استفاده از مخلوط های مواد خام از قبیل حامل گیاهی ( کمتر ۳۰% ) با رقیق کننده غیر آلی بهتر است.
شیوه های عمل آوری خوب:
لوازم مخصوص : استفاده از ویتامین ها در مکمل گیاهی به تجهیزاتی که بر اساس موارد مخصوص وابسته به ویتامین ها انتخاب شده است نیاز دارد : – پایداری – قدرت جریان – قدرت مخلوط شدن و مقدار مورد استفاده

 

توجه ویژه بایستی به تعریف تجهیزات مبذول شود برای : – ذخیره سازی – اندازه گیری – مخلوط شدن
ذخیره سازی در مخزن استوانه ای  شکل : مخزن های ذخیره ویتامین بایستی زیر را دنبال کنند.
. فولاد ضد زنگ به طور یکنواخت دیوار بندی شده
. مجهر باسیستم گرد و غبار
. کمترین سطح مقطع به منظور کاهش سطح تولید با هوا
. زاویه مخروط بزرگتر از زاویه قاعده مخروط

تخلیه و اندازه گیری:

قدرت جریان و مقداری از محصولات که بایستی اندازه گیری شود در انتخاب سیستم های تخلیه و اندازه گیری تعیین شده است.
تخلیه:
به قابلیت تراکم ، تجهیزات ساده اندازه گیری یا ترکیب یا استخراج کننده مکمل استفاده شده بستگی دارد
– تجهیزات استاندارد اندازه گیری ( اوگر- مارپیچی ) برای محصولاتی که تمایل به ذخیره ندارند کافی است برای دیگر محصولات از هر کدام از استخراج کننده های نوع جریان – توده ای یا استخراج کننده با قعر جنبنده توصیه می شود.

http://zarinjavdaneh.ir/مکمل-ها-در-تولید-خوراک-طیور-و-آسانی-استف/

https://t.me/zarin_javdaneh

انتشار

error: محتوا حفاظت شده است