سلنیوم و ید و نقش و میزان استفاده آنها در تغذیه گاوهای شیری

سلنیوم و ید و نقش و میزان استفاده آنها در تغذیه گاوهای شیری

سلنیوم و ید و نقش و میزان استفاده آنها در تغذیه گاوهای شیری

تحقیق مذکور میزان احتیاجات مواد معدنی برای گاوها( سلنیوم و ید)  را تعیین کرده و همراه با اطلاعاتی مربوط به مواد معدنی و میزان مصرف آنها می باشندکه یک گاو جهت حفظ سلامتی و تولید مثل … در هر روز به آن نیاز دارد را تعیین کرده است .
مقادیر ذیل جهت یک فرمول ویژه ای که بطور صحیح بتوان احتیاجات حیوانات را محاسبه کرد ، منجر نمی شوند زیرا شرایط در هر فارمی و در هر محیطی متفاوت است .
اطلاعات ذیل بعنوان یک راهنما نقش مواد معدنی موثر در سلامتی گله شما را به شما می شناساند

 

کمبود سلنیوم و ید
سلنیوم :علائم کمبود آن :

در حالت شدید منجر به بیماری ماهیچه سفید و اسهال ، سفتی و خشکی ماهیچه ها ، مرگ ناگهانی بخاطر نقص در دستگاه قلبی همراه یا بدون علائم قبلی می باشد . گهگاه زمینگیری خصوصاً متعاقب زایمان با علائمی شبیه به سندرم تب شیر ایجاد میشود .
در حالت متوسط : منجر به جفت ماندگی ، سقط ، ضعف ، گوساله های مرده به دنیا آمده و یا گوساله هایی که پس از تولد مرده اند که اغلب بخاطر ناتوانی در ایستادن یا ناتوانی در شیر خوردن می باشد . از علائم دیگر کاهش باروری ، ایجاد کیست های تخمدانی ، متریت ، کاهش گیرایی تلقیح مکرر، حساس و نا آرام شدن ، ایجاد دوره های فحلی خاموش یا فحلی ضعیف و باروری ضعیف ، کاهش میزان رشد ، کاهش پاسخ های ایمنی که منجر به پنومونی ، اسهال ، گندیدگی سم و ورم پستان خواهد شد .

علائم مسومیت با se :

در حالت حاد باعث سستی، بی اشتهایی ، سختی در تنفس و مرگ ، آلکالوز ، تلوتلو خوردن همراه با کوری ، از دست دادن موهای قاعده دم؛ شکاف یا تغییر شکل بافت شاخی سم و ایجاد لنگش می شود . تحقیقات اخیر نشان میدهد که تلوتلو خوردن همراه با کوری ممکن است به خاطر مسمومیت با سلنیوم ایجاد نشود .
مسمومیت با سلنیوم در اثر مصرف برخی گیاهان مثل گونه ای از گَوَن ایجاد می شود و یا ممکن است به خاطر مصرف سلنیوم بالا نباشد ولی سموم آلی که در همان گیاهان موجود می باشد ، مسمومیت با se را ایجاد کنند .
احتیاجات رژیم غذایی ازse برای گاو های شیری در حدود ۶-۴ میلی گرم در روز است . فقط سه میلی گرم در روز مصرف se (سلنیوم) امکان ایجاد علائم کمبود را فراهم میسازد .
دریافت se از مصرف مواد معدنی در روز حدود ppm 26 می باشد که این میزان در حدود ۰/۷۳ میلی گرم در هر اونس می باشد .

ید:علائم کمبود :

نقص در تولید مثل ، عدم بروز فحلی ، مرده زایی ، سقط ، افزایش طول دوره آبستنی تا ۹ روز ، فقدان مو یا تولد گوساله های ضعیف ، جفت ماندگی ، گواتر ، کاهش میزان شیر ، بیماریهای تنفسی ، ورم پستان و بیماری قارچی اکتینومایکوز که اینها بوسیله مصرف ماده اتیلن دی آمین دی هایدرو ید اید (EDDI)یا ید آلی درمان و پیشگیری می شوند .

علائم مسمومیت حاد با ید :

قطع اشتها ، افزایش ترشح بزاق ، افزایش دما ، عطسه ، ترشحات و ریزش از بینی و چشمها ،  برونکو پنومونی و سقط از علائم آن می باشند . ضمناً حیوانات ماده اتیلن دی آمین دی هایدرو ید اید ( EDDI ) را نمی توانند متابولیزه کنند و آنرا دفع می کنند .

میزان احتیاجات غذایی ید از ۲۸-۲۵ میلی گرم به ازاء هر گاو در روز می باشد کسب ید از مصرف مواد معدنی ۵-۳ میلی گرم در هر اونس می باشد . برخی از مواد معدنی ساختگی حاوی ید ، دارای مقدار بیشتری از این ماده می باشند و به همین دلیل با واحد PPM انداره گیری و معرفی خواهند شد .

 

https://www.linkedin.com/company/53390288/admin/

http://zarinjavdaneh.ir/%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87/

انتشار

error: محتوا حفاظت شده است