بیماری ART کله بادی پیشگیری و درمان Avian RhinoTracheitis در بوقلمون

بیماری ART کله بادی پیشگیری و درمان Avian RhinoTracheitis در بوقلمون

سوال شما

پیشگیری و درمان بیماری کله بادی (Avian RhinoTracheitis (ART در بوقلمون

پاسخ ما:

هرچند درمان خاصی برای بیماری ART وجود ندارد اما می توان عفونت ثانویه باکتریایی را که در پی این بیماری بروز می کنند را با آنتی بیوتیک کنترل کرد.

رعایت شیوه های مدیریتی خوب (GMP) و نیز اصول امنیت زیستی می تواند به جلوگیری از بروز این بیماری و یا به حداقل رساندن اثرات آن پس از وقوع کمک کند. شواهد گسترده ای وجود دارند که نشان می دهند می توان از طریق واکسیناسیون از بروز این بیماری جلوگیری کرد.

هنگام واکسیناسیون باید اطمینان حاصل گردد که تمام پرندگان دوز مناسب واکسن را دریافت کرده اند.

به نظر می رسد که ایمنی مادری نتواند پرنده را در برابر بروز بیماری محافظت کرده و یا اینکه موجب بروز اختلال در عملکرد واکسیناسیون گردد.

واکسن های تخفیف حدت یافته می توانند ایمنی موضعی در دستگاه تنفسی و نیز ایمنی سیستمیک را تحریک کنند.

در صورتیکه فارم پرورش بوقلمون در منطقه ای قرار دارد که بیماری کله بادی یا ART در آن شیوع دارد استفاده از واکسن زنده به صورت اسپری یا قطره چشمی- بینی و همچنین استفاده از واکسن کشته ART به صورت تزریقی توصیه می گردد.

البته باید در نظر داشته باشیم که شکست واکسیناسون ناشی از عدم دریافت دوز کامل واکسن های تخفیف حدت یافته به چرخش ویروس در گله و بازگشت بیماری منجر می شود.

بنابراین اطمینان از دریافت دوز کامل توسط کل گله اهمیت زیادی دارد.

فلورکینولون ها، تتراسایکلین ها، ماکرولیدها و سولفانامیدها داروهایی هستند که بسته به عفونت باکتریایی همراه شده با ART و با صلاحدید دامپزشک فارم ممکن است مورد استفاده قرار گیرند.

انتشار

error: محتوا حفاظت شده است