چربی ها یا لیپیدها و پروتئین ها و نقش آنها در تغذیه پرندگان

چربی ها یا لیپیدها و پروتئین هاتغذیه

چربی ها یا لیپیدها و پروتئین ها و نقش آنها در تغذیه پرندگان

چربی ها یا لیپیدها و پروتئین ها و نقش آنها در تغذیه پرندگان

چربی ها یا به عبارت صحیح تر لیپیدها گروهی از مواد هستند که هم در گیاهان و هم در جانوران وجود دارند. چربی ها در آب نامحلول اما در حلال های آلی مانند اتر محلول هستند. به طور معمول، مقدار چربی یا روغن در یک خوراک با تعیین عصاره اتری معلوم می شود. این بخش شامل تمام ترکیباتی است که در اتر نفت حل می شوند؛ بنابراین، در برگیرنده چربی واقعی (غالب مشتقات گلیسرول و اسیدهای چرب یا تری گلیسریدها) و ترکیبات دیگری مانند رنگ دانه ها و ویتامین ها است.

بیوشیمی پایه چربی در شکل زیر نشان داده شده است.

گلیسرول

 

ساختار شیمیایی تری گلیسریدها

 

از نظر تغذیه ای ما با مشتقات گلسیرولی و تا حد کمتری اسیدهای چرب آزاد سروکار داریم. اسیدهای چرب به دو شکل (اشباع و غیر اشباع) وجود دارند. هر دو نوع آنها از کربن، هیدوژن و اکسیژن ساخته شده اند.

نقش چربی ها در تغذیه پرندگان

چربی های اشباع( چربی های جامد مانند پیه)، در مقابل اکسیداسیون توسط اکسیژن هوا مقاوم هستند؛ بنابراین، در زمان ذخیره کمتر فاسد می شوند. این چربی ها با نداشتن پیوندهای دوگانه بین اتم های کربن و نقطه ذوب بالاتر شناخته می شوند. چربی های غیر اشباع (روغن ها مانند روغن آفتابگردان)  با اکسیژن هوا ترکیب و بسیار سریع تر فاسد می شوند. چربی های خاصی مانند اسید لینولئیک و اسید لینولنیک در بدن دارای نقش متابولیک هستند. از آنجایی که پرندگان قادر به ساخت این ترکیبات نیستند، باید از راه جیره تامین شوند و با نام اسیدهای چرب ضروری شناخته می شوند.

چربی ها به انرژی تبدیل می شوند و کارایی آنها ۲/۲۵ برابر کربوهیدرات ها است. این توانایی به پرنده این آزادی عمل را می دهد که نیاز انرژی خود را در شرایط محیطی بسیار متفاوتی به دست بیاورد.

بافت بدن و جیره

منابع و سرنوشت متابولیت های اصلی بدن 

وقتی پرنده ها با جیره بدون چربی تغذیه شوند، ممکن است تلفات آنها تا سن ۱۴ روزگی به ۶۰ درصد برسد. با مصرف جیره مواجه با کمبود اسید لینولئیک اندازه تخم مرغ و زنده مانی کاهش می یابد. پرنده قادر است چربی را از کربوهیدرات بسازد و به طور کلی، پرندگان قادر به تحمل سطوح بالای چربی در جیره هستند، اما ارئه چنین جیره هایی توصیه نمی شود، مگر آنکه چربی ها به طور متناسب با آنتی اکسیدان پایدار شده باشند.

پروتئین ها

پروتئین معمولا به صورت پروتئین خام بیان می شود که با ضرب درصد ازت خوراک در عامل ۶/۲۵ تعیین می گردد. پروتئین خام شامل پروتئین حقیقی و ترکیبات ازته غیرپروتئینی است. پروتئین ها از اسیدهای آمینه تشکیل شده اند که ترکیباتی حاوی کربن، هیدروژن و ازت هستند. برخی از پروتئین های حقیقی حاوی گوگرد و فسفر نیز هستند. تقریبا ۲۲ اسید آمینه مختلف به یکدیگر می پیوندند و پلی مرهای پیچیده مختلفی را ایجاد می کنند تا پروتئین های ضروری برای ساخت ماهیچه ها، غضروف ها، بافت های پیوندی، پروتئین های خون، لیپوپروتئین ها، هورمون ها و آنزیم ها را به وجود بیاورند. پروتئین ها یک بخش ضروری اغلب بافت های بدن و از اجزای بسیار مهم جیره هستند.

 

https://t.me/zarin_javdaneh

انتشار

error: محتوا حفاظت شده است