کیفیت جوجه و حفظ دمای مطلوب بدن جوجه در طول دوره رشد و پرورش مرغ گوشتی

کیفیت جوجه

کیفیت جوجه و حفظ دمای مطلوب بدن جوجه در طول دوره رشد و پرورش مرغ گوشتی

کیفیت جوجه و حفظ دمای مطلوب بدن جوجه در طول دوره رشد و پرورش مرغ گوشتی

کیفیت جوجه

جوجه ­ی باکیفیت خوب باید بعد از هچ تمیز باشد؛ صاف بایستد؛ به خوبی راه برود و فعال و هوشیار باشد. جوجه باید بی نقص و دارای کیسه زرده ­ی کاملا جذب شده و ناف التیام یافته باشد و صدای مبنی بر رضایتمندی داشته باشد.

  • اگر جوجه ­های باکیفیت با تغذیه مناسب در ۷ روز اول با مدیریت مناسب پرورش یابد، تلفات باید کمتر از ۰٫۷% باشد و وزن زنده­ ی هدف در این سن به طور یکنواخت حاصل خواهد شد.
  • اگر کیفیت جوجه کمتر از حد مطلوب باشد، پرورش دهنده باید اطلاعاتی را از فرآیند جوجه ­کشی کسب کند.
  • چنان­چه شرایط نگه­داری جوجه در جوجه­ کشی، طی انتقال به فارم یا دوره­ ی پرورش آغازین (۱۴-۱۰ روز اغازین) مناسب نباشد، کیفیت جوجه بیشتر افت می­ کند.

 

کیفیت جوجه و حفظ دمای مطلوب بدن

دمای مقعد جوجه

حفظ دمای مطلوب بدن جوجه در طول دوره ­های فرآوری جوجه و نگه­داری در جوجه­ کشی، انتقال به فارم و ۴ تا ۵ روز اول پرورش در فارم، برای تحقق بهترین شروع پرورش و عملکرد مرغ گوشتی حیاتی است. دمای بدن مناسب جوجه معمولا از طریق شرایط محیطی در  دامنه ­های ارائه شده در جدول ۱، ۲ و ۳ حاصل می ­شود؛ اگرچه هرگونه دما، رطوبت و جریان هوای پیشنهادی در این راهنما یا دیگر دستورالعمل ­های منتشر شده فقط یک راهنما هستند. تنها شرایط محیطی مناسب، نقطه ­ای است که در آن هر ۳ فاکتور به صورت صحیح و با هم، دمای بدنی مناسب جوجه را برای ۴ یا ۵ روز بعد از هچ فراهم می­ کند که در زمان اندازه ­گیری با دماسنج Braun Thermoscan جهت استفاده در مقعد جوجه­ برابر با ۴۰٫۵-۳۹٫۴ درجه سانتی­گراد (۱۰۵-۱۰۳ درجه فارنهایت) است.

دمای مقعد باید بر روی حداقل ۵ جوجه از حداقل ۳ منطقه­ ی مختلف از سالن به مدت ۴ تا ۵ روز اول بعد از جوجه­ ریزی اندازه­ گیری شود. نواحی گرم یا سرد سالن (نظیر دیوارها یا زیر مادرها) باید به طور خاص مورد بررسی قرار گیرند. برای اندازه­ گیری دمای مقعد، جوجه را به آرامی بلند کرده و آن را طوری نگه­دارید که مقعد به شکل V شود، نوک دماسنج را بر روز قسمت لخت (بدون پر) پوست گذاشته و دما را ثبت کنید.

توجه: دمای مقعد نباید از روی مقعد مرطوب یا کثیف جوجه ­ها اندازه­ گیری شود.

بررسی دماهای بدنی جوجه ­ها از قسمت­ های مختلف وسایل حمل جوجه­ ها (۵ جوجه از هر کارتن از قسمت ­های عقب، وسط و جلویی وسایل نقلیه انتخاب شوند) طی تخلیه در فارم، می ­تواند اطلاعات مفیدی را درمورد یکنواختی شرایط دمایی و محیطی طی انتقال ارائه دهد.

  • عملیات جوجه ­ریزی برنامه ­ریزی شود تا تفاوت بین جوجه ­ها از نظر وضعیت فیزیولوژیکی و ایمنی به حداقل برسد. در صورت امکان از یک گله­ ی مادر دهنده ­ی هم سن استفاده شود.
  • جوجه ­ها در شرایطی نگه­داری و منتقل شوند تا از دهیراته شدن (از دست دادن آب) و استرس بر جوجه جلوگیری شود.
  • دمای مقعد جوجه باید طی نگه­داری در جوجه ­کشی، انتقال به فارم و ۴ یا ۵ روز اول پرورش بین ۳۹٫۴ تا ۴۰٫۵ درجه ­ی سانتیگراد (۱۰۵-۱۰۳ درجه ­ی فارنهایت) حفظ شود.
  • استانداردهای بالای بهداشت ایمنی زیستی در جوجه­ کشی و زمان انتقال حفظ شود.

مدیریت جوجه

آماده سازی فارم

ایمنی زیستی

در هر سالن باید پرنده­ های هم ­سن وجود داشته باشند (یعنی فارم در یک نوبت تخلیه شود). وقتی پرنده­ ها هم­ سن نباشند، برنامه ­های واکسیناسیون و تمیز کردن تداخل پیدا کرده و ممکن است آن طور که باید موثر نباشد و احتمال بروز بیماری­ ها بیش­تر می ­شود.

سالن­ ها و اطراف آن و همه­ ی تجهیزات باید قبل از رسیدن بستر و جوجه ­ها کاملا تمیز و ضدعفونی شوند. سیستم­ های مدیریتی (مثل دستگاه­ های کنترل کننده ­ی محیط) باید به درستی نصب شوند تا از ورود پاتوژن­ها (عوامل بیماری­زا) به داخل سالن جلوگیری کنند. قبل از ورود جوجه ­ها، وسایل نقلیه، افراد و تجهیزات باید کاملا ضدعفونی شوند.

  • با حداقل کردن پراکنش سنی طیور گوشتی در فارم از گسترش بیماری جلوگیری شود.
  • سیستم همه پر و همه خالی (به صورت یک مرحله) بهترین حالت است.
  • در تمام دوره­ی پرورش گله، روش­ های ایمنی زیستی و تمیز کردن سالن اجرا شود

جدول۱. خلاصه ای از شرایط مطلوب -نگه داری جوجه و انتقال آن

دما

۲۲-۲۸ درجه ی سانتی گراد (۸۱٫۴-۷۱٫۶ درجه ی فارنهایت)

رطوبت

حداقل رطوبت نسبی ++۵۰%

نرخ تبادل هوا

۰٫۷۱ متر مکعب هوا در هر دقیقه (۲۵ فوت مکعب در هر دقیقه) به ازای هر۱۰۰۰ قطعه جوجه

 

جدول شماره ۲. دمای سالن طیور گوشتی. بعد از ۲۷ روزگی دما باید در سطح ۲۰ درجه ی سانتیگراد (۶۸ درجه فارنهایت) حفظ شود یا مطابق با رفتار پرنده تصحیح شود. 

سن (روز)  دمای سالن بر حسب سانتیگراد (فارنهایت) در پرورش به صورت کل سالن دمای سالن بر حسب سانتی گراد (فارنهایت) در پرورش به صورت پن بندی
    لبه مادر مصنوعی (A) ۲ متر (۶/۶ فوت) از لبه مادر مصنوعی
یک روزگی (۸۶) ۳۰ (۹۰) ۳۲ (۸۴) ۲۹
۳ (۸۲) ۳۰ (۸۶) ۳۰ (۸۱) ۲۷
۶ (۸۱) ۳۰ (۸۲) ۲۸ (۷۷) ۲۵
۹ (۷۹) ۳۰ (۸۱) ۲۷ (۷۷) ۲۵
۱۲ (۷۷) ۳۰ (۷۹) ۲۶ (۷۷) ۲۵
۱۵ (۷۵) ۳۰ (۷۷) ۲۵ (۷۵) ۲۴
۱۸ (۷۳) ۳۰ (۷۵) ۲۴ (۷۵) ۲۴
۲۱ (۷۲) ۳۰ (۷۳) ۲۳ (۷۳) ۲۳
۲۴ (۷۰) ۳۰ (۷۲) ۲۲ (۷۲) ۲۲
۲۷ (۶۸) ۳۰ (۶۸) ۲۰ (۶۸) ۲۰

جدول ۳. ارتباط بین رطوبت نسبی و دمای ظاهری را نشان می دهد. چنان چه رطوبت نسبی در خارج از دامنه مورد نظر باشد دمای سالن در سطح جوجه باید مطابق با الگوهای

نشان داده شده در جدول ۳ تنظیم شود. دماهای خشک در رطوبت نسبی ایده آل برای هر سن به رنگ قرمز مشخص شده است. 

سن (روز) دمای خشک در رطوبت نسبی مورد نظر (%)
۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰
یک روزگی (۹۶/۸)  ۳۶ (۹۱/۸)  ۳۳/۲ (۸۴/۴)  ۳۰/۸ (۸۴/۶)  ۲۹/۲ (۸۰/۶)  ۲۷/۰
۳ (۹۲/۷)  ۳۳/۷ (۸۸/۲)  ۳۱/۲ (۸۴/۰)  ۲۸/۸ (۸۱/۱)  ۲۷/۳ (۷۸/۸)  ۲۶/۰
۶ (۹۰/۵)  ۳۲/۵ (۸۵/۸)  ۲۹/۹ (۸۱/۹)  ۲۷/۷ (۷۸/۸)  ۲۶/۰ (۷۵/۲)  ۲۴/۰
۹ (۸۸/۳)  ۳۱/۳ (۸۳/۵)  ۲۸/۶ (۸۰/۱)  ۲۶/۷ (۷۷/۰)  ۲۵/۰ (۷۳/۴)  ۲۳/۰
۱۲ (۸۶/۴)  ۳۰/۲ (۸۲/۰)  ۲۷/۸ (۷۸/۳)  ۲۵/۷ (۷۵/۲)  ۲۴/۰ (۷۳/۴)  ۲۳/۰
۱۵ (۸۴/۲)  ۲۹/۰ (۸۰/۲)  ۲۶/۸ (۷۶/۶)  ۲۴/۸ (۷۳/۴)  ۲۳/۰ (۷۱/۶)  ۲۲/۰
۱۸ (۸۱/۹)  ۲۷/۷ (۷۷/۹)  ۲۵/۵ (۷۴/۵)  ۲۳/۶ (۷۱/۴)  ۲۱/۹ (۶۹/۸)  ۲۱/۰
۲۱ (۸۰/۴)  ۲۶/۹ (۷۶/۵)  ۲۴/۷ (۷۲/۹)  ۲۲/۷ (۷۰/۳)  ۲۱/۳ (۶۸/۰)  ۲۰/۰
۲۴ (۷۸/۳)  ۲۵/۷ (۷۴/۳)  ۲۳/۵ (۷۱/۱)  ۲۱/۷ (۶۸/۴)  ۲۰/۲ (۶۶/۲)  ۱۹/۰
۲۷ (۷۶/۶)  ۲۴/۸ (۷۲/۹)  ۲۲/۷ (۶۹/۳)  ۲۰/۷ (۶۶/۷)  ۱۹/۳ (۶۴/۴)  ۱۸/۰

 

https://t.me/zarin_javdaneh

انتشار

error: محتوا حفاظت شده است