گاو شیری

گاو شیری

به موازات پیشرفت‌های صورت گرفته در علوم ژنتیک و اصلاح نژاد، امروزه گاوهای شیری پرتولیدی بوجود آمده‌اند که بدون شک، احتیاجات غذایی زیادی نیز دارند. بنابراین، به منظور دستیابی به حداکثر پتانسیل ژنتیکی گاوهای شیری امروزی، نیاز است تا تغذیه این دام‌ها نیز با دقت بسیار زیادی مورد توجه قرار گیرد. در میان نشخوارکنندگان مختلف، گاوهای شیری از پربازده‌ترین حیوانات در تبدیل مواد خوراکی فیبری به شیر و گوشت به حساب می‌آیند.

با توجه به توان ژنتیکی ایجاد شده در گاوهای پربازده امروزی، و با در نظرگیری پیچیدگی‌های دستگاه گوارش این دسته از حیوانات و حساسیت‌های ویژه آنها، باید جیره‌های غذایی و کنسانتره گاوهای شیری با رویکردی علمی و عملی مورد فرمولاسیون قرار گیرند تا بتوانند نیازمندی‌های غذایی دام را در هر یک از مراحل پرورش و تولید تأمین نمایند. در جهت نیل به این هدف، متخصصین شرکت زرین جاودانه خوانسار با بکارگیری دانش کاربردی و در نظرگیری اختصاصات گاوهای شیری و جمعیت‌های میکروبی شکمبه آنها، اقدام به فرمولاسیون و تولید انواع متنوعی از کنسانتره برای گاوهای شیری با توان تولیدی مختلف نموده‌اند که ضمن تأمین احتیاجات غذایی گاوهای شیری، بتواند حداکثر راندمان اقتصادی را نیز بدنبال داشته باشد.

در این راستا، از مواد خوراکی متنوع و باکیفیتی استفاده شده که هر یک، ویژگی‌های خاصی از لحاظ الگوی مواد مغذی و ترکیبات فراتغذیه‌ای دارند و ترکیب ویژه این مواد به تولید کنسانتره‌هایی منجر گردیده که ضمن تضمین عملکرد تولیدی گاوهای شیری، تأثیر مثبتی بر راندمان تولید مثل حیوان داشته و ماندگاری دام در گله را نیز تضمین می‌نماید.

error: محتوا حفاظت شده است