برچسب- آنتی بیوتیک‌ها

آنتی‌بیوتیک‌ها،

آنتی‌بیوتیک‌ها، کوکسیدیواستات‌ها و آفت‌کش‌ها موجود در بستر مرغداری

آنتی‌بیوتیک‌ها، کوکسیدیواستات‌ها و آفت‌کش‌ها قسمت چهارم: آنتی‌بیوتیک‌ها، استفاده شده در تولید طیور شامل باسیتراسین، بامبرمایسین، کلروتتراسایکلین، دی‌هیدرواسترپتومایسین، اریترومایسین، لینکومایسین، نئومایسین، اکسی‌تتراسایکلین، پنی‌سیلین، اسپکتینومایسین، استرپتومایسین، تتراسایکلین و تیلوزین است. به‌طور مشابهی، چندین ماده‌ی شیمیایی برای کنترل انگل‌های پروتوزوآیی داخلی که منجر به ایجاد کوکسیدیوز می‌شوند، استفاده شده‌اند. دفع کوکسیدیواستات‌هایی نظیر سولفاکویینوکسالین و دکوکوئینات...

اطلاعات بیشتر...
error: محتوا حفاظت شده است