برچسب- بیماری

عوامل متابولیکی، ویروسی و باکتریایی تاثیر گذار در فلجی جوجه های گوشتی

عوامل متابولیکی، ویروسی و باکتریایی تاثیر گذار در فلجی جوجه های گوشتی جوجه های جدید بسیار حساس هستند زیرا در اصلاح نژاد آنها فقط به جنبه عملکرد تولید گوشت آنها توجه شده است و ساختار اسکلتی مناسبی برای حمل آن مورد غفلت قرار گرفته است. ناهنجاری های پا، آسیت، مرگ...

اطلاعات بیشتر...
error: محتوا حفاظت شده است