برچسب- ترکیب خوراک

ترکیب اجزای خوراک

ترکیب اجزای خوراک و یکنواختی مواد مغذی و اهمیت آن در تغذیه طیور

ترکیب اجزای خوراک و یکنواختی مواد مغذی ترکیب اجزای خوراک یک بخش اساسی و در حقیقت یک عملیات ضروری به منظور تهیه خوراک آردی می باشد. وقتی مواد اولیه برای استفاده در یک خوراک کامل با هم ترکیب شدند باید یک مرحله مخلوط شدن را طی نمایند زیرا یکنواختی مواد...

اطلاعات بیشتر...
error: محتوا حفاظت شده است