برچسب- تغذیه، گاوساله شیرخوار، گاو

تغذیه گاو شیری

تغذیه گاو شیری- اهمیت تغذیه استارتر در گوساله شیرخوار (قسمت دوم)

تغذیه گاو شیری- اهمیت تغذیه استارتردر گوساله شیرخوار (قسمت دوم)   مقدمه تغذیه گوساله های شیرخوار ابتدا با آغوز شروع می شود، بعد با افزایش سن جهت توسعه بهتر شکمبه، مصرف خوراک جامد که با نام استارتر شناخته می شود، شروع می گردد. در انتها نیز با اضافه شدن بخش خشبی، توسعه...

اطلاعات بیشتر...
error: محتوا حفاظت شده است