برچسب- تغذیه، گاو شیری، خوراک، مکمل، کنسانتره

تغذیه گاو شیری

تغذیه گاو شیری – قسمت چهارم، نکات مهم تغذیه گاو خشک

تغذیه گاو شیری مقدمه دوره خشکی گاو و تغذیه گاو در این دوره، حساس ترین دورۀ تغذیه ای در تغذیه گاو شیری محسوب می شود. این دوره خود به جهت نیاز به مدیریت اصولی تر، به دو دوره دور از خشکی (Far off) و دوره انتظار زایش (Cloe up) تقسیم می...

اطلاعات بیشتر...
تغذیه گاو شیری

تغذیه گاو شیری – نکات مهم تغذیه تلیسه ها (قسمت سوم)

مقدمه تغذیه گاو شیری پرورش تلیسه و تغذیه آن در مبحث تغذیه گاو شیری از جایگاه خاصی برخوردار است چون در این بخش تولیدی وجود نداشته و بیشتر از نوع یک سرمایه گذاری بر روی آینده گله است. مدیریت هزینه های تغذیه در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است و...

اطلاعات بیشتر...
error: محتوا حفاظت شده است