برچسب- سموم قارچی، بهداشت، تغذیه، خوراک، دام، طیور

سموم قارچی (Mycotoxins) و تأثیر آن در تغذیه طیور

سموم قارچی (Mycotoxins) و تأثیر آن در تغذیه طیور مایکوتوکسین‌ها (آفلاتوکسین‌ها، اُکراتوکسین‌ها، ارگوتیسم، فوزاریوم، زیرالنول و زیرالنون، وُمی‌توکسین، تریکوتسن‌ها و ....) دسته‌ای از متابولیت‌های ثانویه قارچی هستند که همگی به درجات مختلف اثرات سمّی دارند. این سموم توسط قارچ‌های گوناگونی تولید و ترشح میشوند و برخی از قارچ‌ها توانایی تولید...

اطلاعات بیشتر...
error: محتوا حفاظت شده است