برچسب- فرآوری خوراک

فرآوری خوراک

فرآوری خوراک و تأثیر آن بر عملکرد بهتر جوجه های گوشتی

فرآوری خوراک این امر که تأمین خوراک مهم ترین هزینه پرورش جوجه های گوشتی  می باشد به خوبی شناخته شده است. حدود %۷۰-۶۰ هزینه پرورش مربوط به هزینه های تأمین خوراک می باشد. قطعا اصلی ترین بخش این هزینه ها مربوط به تهیه مواد اولیه خوراک دام می باشد. در عین حال...

اطلاعات بیشتر...
error: محتوا حفاظت شده است