برچسب- فیبرهای محلول- خوراک طیور- تغذیه- مکمل

فیبرهای محلول و اثرات منفی آنها در تغذیه و پرورش طیور

فیبرهای محلول و اثرات منفی آنها در طیور در اینجا در مورد فیبرهای محلول و اثرات منفی آنها در طیور صحبت خواهیم کرد. یکی از ارکان مهم پرورش، مدیریت تغذیه و جیره های غذایی است. که حدود ۷۰ درصد هزینه های یک واحد پرورشی را به خود اختصاص می دهد. امروزه با...

اطلاعات بیشتر...
error: محتوا حفاظت شده است