برچسب- میکسر

میکسر

میکسر و نقش آن در تولید مکمل و یکنواختی محصول نهایی

میکسر : کارایی میکسر ، توانایی میکسر در پراکنده کردن یکسان محصول ویتامین در غذا و یا مکمل را توصیف می کند. دسترسی کلی : به منظور فراهم کردن یک مخلوط خوب از محصول ویتامین در مکمل دنبال کردن ۳ معیار زیر ضروری است: توانایی مخلوط شدن تئوریکی  . سازگاری حامل   ...

اطلاعات بیشتر...
error: محتوا حفاظت شده است