برچسب- ویتامین

مخلوط یکدست مکمل و ویتامین

مخلوط یکدست محصولات مکمل و ویتامین: مشخصات و روش های مخلوط کردن

مخلوط کردن : انواع میکسرها : میکسرهای مورد استفاده برای تهیه محصولات مکمل ویتامین بایستی به تهیه کردن مخلوط های یکدست از بخش های گوناگون فیزیکی متشکل از سطح های گنجایش متعدد تونا باشد . مشخصات مخلوط کن ویتامین : - ایجاد تشابه خوب با جزء ترکیبی تشکیل دهنده در کمترین...

اطلاعات بیشتر...
میکسر

میکسر و نقش آن در تولید مکمل و یکنواختی محصول نهایی

میکسر : کارایی میکسر ، توانایی میکسر در پراکنده کردن یکسان محصول ویتامین در غذا و یا مکمل را توصیف می کند. دسترسی کلی : به منظور فراهم کردن یک مخلوط خوب از محصول ویتامین در مکمل دنبال کردن ۳ معیار زیر ضروری است: توانایی مخلوط شدن تئوریکی  . سازگاری حامل   ...

اطلاعات بیشتر...
error: محتوا حفاظت شده است