برچسب- کلسیم

کلسیم و فسفر

کلسیم و فسفر و میزان استفاده از آنها در خوراک و تغذیه گاوهای شیری

کلسیم و فسفر و میزان استفاده از آنها در خوراک و تغذیه گاوهای شیری تحقیقات دانشمندان میزان احتیاجات مواد معدنی (کلسیم و فسفر) برای گاوها را تعیین کرده و همراه با اطلاعاتی مربوط به مواد معدنی و میزان مصرف آنها می باشند که یک گاو جهت حفظ سلامتی و تولید...

اطلاعات بیشتر...
error: محتوا حفاظت شده است