برچسب- گامبورو، بیماری، طیور، زرین جاودانه

بیماری گامبورو

بیماری گامبورو ؛ تشخیص، پیشگیری و کنترل، درمان

بیماری گامبورو قسمت دوم: نشانی های کلینیکی بیماری گامبورو : چون که ویروس ها از نظر حدت با یکدیگر فرق دارند و آنهائیکه حدت کمتری دارند بیماری خفیف تری را بوجود می آورند، بنابراین تعدادی از واگیری ها بصورت مخفی بوده و تنها گواه وجود بیماری در گله تغییرات سرولوژکی و آسیب...

اطلاعات بیشتر...
بیماری گامبورو

بیماری گامبورو ؛ عوامل بیماری، طرز انتقال و واگیری

بیماری گامبورو بیماری گامبورو (Gumbore disease) قسمت اول؛ معرفی، عوامل، طرز انتقال بیماری گامبورو که بنام بیماری عفونی بورس (Infectious Bursal disease ,IBD) نیز نامیده می شود اولین بار توسط گاسگرو (Cosgrove) در سال ۱۹۶۲ تحت نام نفروز طیور که از علائم مشخصه آن ابتلا کیسه فابریسیوس و کلیه ها توصیف شده...

اطلاعات بیشتر...
error: محتوا حفاظت شده است