برچسب- گاوشیری

سلنیوم و ید و نقش و میزان استفاده آنها در تغذیه گاوهای شیری

سلنیوم و ید و نقش و میزان استفاده آنها در تغذیه گاوهای شیری تحقیق مذکور میزان احتیاجات مواد معدنی برای گاوها( سلنیوم و ید)  را تعیین کرده و همراه با اطلاعاتی مربوط به مواد معدنی و میزان مصرف آنها می باشندکه یک گاو جهت حفظ سلامتی و تولید مثل …...

اطلاعات بیشتر...
نقش عنصر مس در تغذیه گاو شیری

نقش عنصر مس و میزان استفاده از آن در خوراک و تغذیه گاوهای شیری

نقش عنصر مس و میزان استفاده از آن در خوراک و تغذیه گاوهای شیری نقش عنصر مس: اطلاعات ذیل بعنوان یک راهنما نقش مواد معدنی موثر در سلامتی گله شما را به شما می شناساند . توجه شود برخی مواد معدنی اثرات متقابل بر روی یکدیگر دارند. حیوانات علائم کمبودهای مواد...

اطلاعات بیشتر...
کلسیم و فسفر

کلسیم و فسفر و میزان استفاده از آنها در خوراک و تغذیه گاوهای شیری

کلسیم و فسفر و میزان استفاده از آنها در خوراک و تغذیه گاوهای شیری تحقیقات دانشمندان میزان احتیاجات مواد معدنی (کلسیم و فسفر) برای گاوها را تعیین کرده و همراه با اطلاعاتی مربوط به مواد معدنی و میزان مصرف آنها می باشند که یک گاو جهت حفظ سلامتی و تولید...

اطلاعات بیشتر...

نقش مواد معدنی ضروری در رژیم غذایی گاوهای شیری

نقش مواد معدنی ضروری در رژیم غذایی گاو های شیری   نقش مواد معدنی ضروری یکی از کم توجه ترین اجزا در رژیم غذایی گاو های شیری می‌باشند.  به نظر کارشناسان مکمل‌های معدنی به عنوان یک ابزار مدیریتی، ضروری می‌باشد که گاوداران باید نحوه و چگونگی استفاده از آن‌ها را در...

اطلاعات بیشتر...
error: محتوا حفاظت شده است