برچسب- گاوهای برگشتی

گاوهای برگشتی

گاوهای برگشتی و علل بازگشت به فحلی پس از تلقیح های متعدد

گاوهای برگشتی و علل بازگشت به فحلی پس از تلقیح های متعدد (Repeat Breeder) قسمت اول: مقدمه: گاوهای برگشتی: گاوی که سابقۀ سه بار تلقیح منجر به عدم آبستنی داشته باشد گاو برگشتی نامیده می شود. اینگونه گاوها دارای فواصل معین بین فحلی‌ها بوده، حداقل یکبار زایمان کرده‌اند لذا دارای نارسایی‌های ژنتیکی...

اطلاعات بیشتر...
error: محتوا حفاظت شده است