سلنیوم و ید و نقش و میزان استفاده آنها در تغذیه گاوهای شیری

سلنیوم و ید و نقش و میزان استفاده آنها در تغذیه گاوهای شیری تحقیق مذکور میزان احتیاجات مواد معدنی برای گاوها( سلنیوم و ید)  را تعیین کرده و همراه با اطلاعاتی مربوط به مواد معدنی و میزان مصرف آنها می باشندکه یک گاو جهت حفظ سلامتی و تولید مثل …...

اطلاعات بیشتر...
error: محتوا حفاظت شده است