سالن مرغداری و کنترل حشرات و آماده سازی آن برای دوره جدید جوجه ریزی

سالن مرغداری

سالن مرغداری و کنترل حشرات و آماده سازی آن برای دوره جدید جوجه ریزی

کنترل حشرات

حشرات در انواع سوسک های بستر یکی از ناقلین بیماری محسوب می‌شوند که به دلیل وجود طیور در سالن مرغداری، بصورت طبیعی در سطح بستر قابل رویت نیستند. به مجرد اینکه جوجه ها از سالن مرغداری خارج شدند، در زمانیکه سالن هنوز گرم است بعد از خروج آخرین مرغ از سالن و دستکاری کود، قبل از آن که این حشرات فرصت مهاجرت به اطراف را داشته باشند، باید به سرعت سطح بستر و دیواره‌های سالن مرغداری، با یک ماده حشره‌کش، سمپاشی شود. 

بستر، دستگاه ها و تمامی سطوح با یک حشره کش رایج منطقه اسپری شوند حشرات یک عامل مهم انتقال بیماری ها هستند و قبل از مهاجرت آنها بداخل بخش های چوبی ساختمان و دیگر مواد باید از بین بروند.

برای بار دوم حشره کش باید قبل از دود دادن در محل استفاده شود.
سالن مرغداری

خروج خوارک باقی مانده از دوره قبل از مرغداری

خارج کردن خوراک های باقی مانده ی مرغ ها از دوره ی پرورش قبل و به خصوص خوراک های فاسد و کپک زده

خروج وسایل از سالن

کلیه وسایل قابل انتقال مانند آبخوری‌‌ها، سیستم‌های دانخوری و توزیع دان و … باید از سالن مرغداری خارج شده و در محلی با کف سیمانی قرار داده ‌شوند.

انتقال کود

بسیاری از بیماری های طیور (ویروسی، باکتریایی، انگلی) از طریق مدفوع طیورِ مبتلا، منتقل می شوند. تجمع مدفوع و فضولات در سطح جایگاه های نگهداری و تماس با آن، یکی از راه های مهم انتقال بیماری است.

جلوگیری از شیوع بیماری از طریق جمع آوری مدفوع و فضولات و جلوگیری از پراکنده شدن آن در محیط، راه مناسبی است. توجه نکردن به روش صحیح جمع آوری و نگهداری کود نیز سبب بوجود آمدن محل مناسبی برای تکثیر و رشد و نمو حشرات، انگل ها و سایر عوامل بیماری زا گردیده و باعث بقاء و انتشار عامل بیماری می شود.

پیش اسپری : قبل از انتقال هر چیزی از داخل سالن مرغداری به خارج آن استفاده از یک اسپری کننده آب با فشار پائین در سرتاسر سالن و کف آن برای جلوگیری از گرد و غبار ضروری بنظر می رسد. ( قبل از انتقال کود)

انتقال کود : قرار گرفتن تریلی ها یا کودکش ها داخل سالن مرغداری برای انتقال کود به خارج سالن می باشد. در این حالت تریلی باید داخل سالن بعد از پر شدن با کود با یک چادر بطور کامل پوشیده شود. این کار برای جلوگیری از پخش آشغال به محیط اطراف می باشد. سعی شود در هوای بادی از تمیز کردن سالن مرغداری خودداری گردد. در حین ترک سالن چرخ های وسیله کودکشی کاملا” تمیز شود استقرار کود : کود باید حداقل به ۱/۵ کیلومتری یا یک مایلی سالن منتقل شده و به یکی از روش های زیر مستقر گردد.

کود نباید در فارم انبار شود.

کود نباید روی زمین نزدیک فارم پخش شود. 

گرد‌گیری و جارو‌ کردن سالن

بیشترین زمان در طی روند آماده‌سازی، در این مرحله صرف می‌شود. کف سالن مرغداری از باقی‌مانده کود کاملاً جاروکشی می‌شود. کلیه قسمت‌های سالن مرغداری از جمله وسایل غیر قابل انتقال که در سالن باقی ‌مانده است را، به طور کامل گردگیری کنید. وسایل غیرقابل شستشوی باقی‌مانده در سالن مانند؛ تابلوی برق و … به صورت کامل گردگیری و با دستمالِ آغشته به ماده ضدعفونی تمیز شده و توسط کاور پوشانده شوند.

استفاده از برس برای پاک کردن غبار، آشغال، تار عنکبوت از محور هواکش ها، تیرهای ساختمان، لبه ها و سنگ های دیواره صورت می گیرد.

انجام تعمیرات لازم در سالن

در این مرحله کلیه تعمیرات ساختمانی مانند پر کردن درزها و ترک‌های سالن مرغداری و نیز کنترل تجهیزات از جمله؛ موتور برق، سیستم توزیع برق و … انجام می‌شود تا در طی مرحله ضدعفونی سالن مرغداری، از ورود و خروج بی‌مورد افراد به داخل مزرعه اجتناب شود.

https://zarinjavdaneh.ir/آماده-سازی-و-ضدعفونی-مرغداری/

https://www.instagram.com/zarin_javdaneh/

 

انتشار

error: محتوا حفاظت شده است