سالن مرغداری

سالن مرغداری و کنترل حشرات و آماده سازی آن برای دوره جدید جوجه ریزی

کنترل حشرات حشرات در انواع سوسک های بستر یکی از ناقلین بیماری محسوب می‌شوند که به دلیل وجود طیور در سالن مرغداری، بصورت طبیعی در سطح بستر قابل رویت نیستند. به مجرد اینکه جوجه ها از سالن مرغداری خارج شدند، در زمانیکه سالن هنوز گرم است بعد از خروج آخرین...

اطلاعات بیشتر...
ضدعفونی

ضدعفونی و مراحل آماده سازی مرغداری قبل از ورود جوجه

  ضدعفونی و پاک سازی سالن به طوری که تمامی عوامل بالقوه بیماری زا برای انسان و پرنده، حذف شده تعداد باکتری، ویروس، انگل و حشرات باقی مانده آن قدر کاهش یابند که تاثیر آنها برروی سلامت آسایش و عملکرد گله بعدی به حداقل برسد. نقش طراحی سالن های مرغداری در...

اطلاعات بیشتر...
error: محتوا حفاظت شده است