بوقلمون

کنسانتره و خوراک بوقلمون


بوقلمون


در طی ۲ دهه گذشته صنعت پرورش بوقلمون به سرعت رشد پیدا کرده و در کشور ما نیز شاهد گسترش بی‌وقفه و شدید این صنعت در بین پرورش‌دهندگان هستیم. همسو با رشد صنعت پرورش بوقلمون، می‌بایست اطلاعات تغذیه‌ای این پرنده نیز مورد بازبینی قرار گیرد چرا که بوقلمون جزء پرندگان با رشد بسیار سریع به شمار می‌آید و همین موضوع حساسیت این پرنده را در برابر انواع بیماری‌های پاتوژنیک و اختلالات متابولیکی افزایش داده است.

متأسفانه قسمت عمده تحقیقات انجام شده در خصوص تغذیه طیور، بر روی جوجه‌های گوشتی و مرغ‌های تخمگذار متمرکز بوده و در این بین، کمتر به پرندگانی همچون بوقلمون توجه شده است. اگرچه بخشی از دانش موجود در زمینه پرورش و تغذیه ماکیان، در مورد بوقلمون نیز به اجرا گذاشته می‌شود، اما باید توجه داشت که از لحاظ مباحث تغذیه‌ای، تفاوت‌های اساسی بین بوقلمون با سایر ماکیان وجود دارد. از آنجا که بسیاری از پرورش دهندگان و تولید کنندگان از اطلاعات پرورشی و تغذیه‌ای گونه مرغ بطور مستقیم برای پرورش بوقلمون نیز استفاده می‌کنند اغلب با نتایج ضعیف و نامطلوبی روبرو می‌گردند؛ حال آنکه، این پرنده دارای ویژگی‌های ذاتی و تغذیه‌ای خاصی بوده و دانش تغذیه بوقلمون کاملاً اختصاصی می‌باشد. یک بوقلمون در هر یک از مراحل آغازین، رشد و پایانی از نیازمندی‌های غذایی خاصی برخوردار بوده و عدم آگاهی و قصور در تأمین صحیح این احتیاجات در هر یک از مراحل پرورش، می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را بدنبال داشته باشد.

 

error: محتوا حفاظت شده است